Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi Vì sao, con đường của niềm tin và của sự cam kết, những con tàu đến từ đại dương, nước Mỹ: con tàu lớn của những vùng biển lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.