Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.