Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 2 - NXB Tri thức

Phần 2 ebook gồm các chương chính: Giả thuyết siêu bong bóng, tự truyện của một nhà đầu cơ thành công, dự phóng của tôi cho 2008, một vài khuyến nghị về chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.