Ứng dụng bộ điều khiển thích nghi nâng cao an toàn bay cho UAV cỡ nhỏ trong điều kiện nhiễu động gió

Trong bài báo này, các tác giả đã sử dụng thuật toán điều khiển thích nghi có mô hình theo dõi theo tín hiệu quá tải đứng kết hợp với thuật toán điều khiển tốc độ bay để điều khiển máy bay không người lái (UAV) bay trong điều kiện có nhiễu động gió đứng.