• Bài giảng Trạng từ - Adverb (adv)

  Bài giảng Trạng từ - Adverb (adv)

  Bài giảng Trạng từ - Adverb (adv) trình bày về phân loại trạng từ; vị trí xuất hiện và vai trò; các cụm từ đi kèm của Trạng từ - Adverb (adv). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Tiếng Anh và những bạn yêu thích ngôn ngữ này thì đây là tài liệu hữu ích.

   11 p tgu 29/06/2015 325 2

 • Bài giảng Giới từ - Preposion

  Bài giảng Giới từ - Preposion

  Bài giảng Giới từ - Preposion được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được cách sử dụng và cách tạo thành cụm giới từ của một số giới từ cơ bản như giới từ chỉ nơi chốn (at, in, on); giới từ chỉ thời gian (every morning, since, for, during,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   7 p tgu 29/06/2015 325 4

 • Bài giảng Tính từ - Adjective (Adj)

  Bài giảng Tính từ - Adjective (Adj)

  Bài giảng Tính từ - Adjective (Adj) cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí xuất hiện và vai trò; các cụm từ đi kèm; những lưu ý của tính từ. Bài giảng giúp các bạn hệ thống được kiến thức về tính từ, từ đó nâng cao năng lực tiếng Anh của bản thân.

   9 p tgu 29/06/2015 344 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu