• Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 1

  Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 1

  Sách Bài tập kiểm toán nâng cao được biên soạn với mong muốn giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm vững những kiến thức chung nhất về kiểm toán chuyên ngành. Cuốn sách được soạn bám sát theo xu hướng giảng dạy, học tập và thi cử chung hiện nay của các trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p tgu 27/03/2019 62 0

 • Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Cuốn sách đưuọc biên soạn theo cấu trúc gồm 7 phần: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu; câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán, bài tập tình huống, kiểm tra cuối chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p tgu 27/03/2019 60 0

 • Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp" là các bài thực hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Cuối sách có phần phụ lục các quy định của nhà nước đối với lĩnh vực kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p tgu 27/03/2019 56 0

 • Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho đọc giả những vấn đề lý luận cơ bản và những tình huống thực tế dưới dạng bài thực hành ứng dụng về kế toán quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   164 p tgu 27/03/2019 57 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được cách tổ chức dữ liệu trên bảng tính, kết chuyển số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 25/06/2017 167 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" giới thiệu cho người học một số kiến thức về nghề kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính.

   29 p tgu 25/06/2017 138 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 25/06/2017 121 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p tgu 25/06/2017 96 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" là giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p tgu 25/06/2017 110 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2016)

  Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính" là giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 25/06/2017 112 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   21 p tgu 25/06/2017 112 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   16 p tgu 25/06/2017 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số