• Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN; khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN; các công cụ QLNN về KT trong NN; bộ máy quản lý NN về KT trong NN.

   20 p tgu 31/08/2020 23 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất SXHH và Thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến SXHH và TTNS, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam.

   32 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của các yếu tố nguồn lực, sử dụng nguồn lực ruộng đất, sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p tgu 31/08/2020 25 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chuỗi cung hàng nông sản, LT về tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong SXNN, TL cung cầu thị trường nông sản.

   34 p tgu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí của nông nghiệp trong nền KTQD, những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chiến lược và phát triển nông nghiệp bền vững ở VN; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp NC.

   40 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của hệ thống KTNN VN; những bộ phận cấu thành HT KTNN VN; phương hướng, biện pháp đổi mới, phát triển HT; KTNN trong thời kỳ hội nhập.

   32 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật đưa ra những văn bản pháp luật mới về chất lượng hàng hóa, chương trình nước sạch, các điều kiện kinh doanh đối với từng mặt hàng cụ thể và những quy định liên quan đến an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p tgu 30/04/2020 102 2

 • Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 2

  Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 2

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật còn ghi rõ những quy định về chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như những mục tiêu về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hy vọng tài liệu sẽ là những giải pháp bổ ích cho những cá nhân sản xuất và...

   220 p tgu 30/04/2020 64 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Tài liệu nêu những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   121 p tgu 30/04/2020 61 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Nội dung tài liệu gồm những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước. tài liệu còn hệ thống hóa các văn bản, chính tài liệu của Nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể: Chính tài...

   420 p tgu 30/04/2020 55 1

 • Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật có cấu trúc hai phần. Phần 1 là hỏi đáp về quản lý và đăng ký hộ khẩu. Nội dung phần 1 đã trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc thường gặp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội cung chi tiết.

   166 p tgu 30/04/2020 58 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh...

   55 p tgu 30/04/2020 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số