• Ebook Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất: Phần 1 - NXB Tài chính

  Để luật đất đai và các loại thuế liên quan thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò tích cực đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước đòi hỏi rất nhiều ở công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. NXB Tài chính đã ấn hành "Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất". Phần 1 là các...

   508 p tgu 31/03/2015 176 2

 • Ebook Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2 - NXB Lao động

  Ebook Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2 - NXB Lao động

  Phần 2 cuốn sách "Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn" trình bày các nội dung sau: một số văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã bao gồm các nghị định, thông tư, quyết định của chính phủ và các bộ ngành liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung.

   149 p tgu 31/03/2015 136 2

 • Ebook Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm: Phần 2 - NXB Thanh niên

  Ebook Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm: Phần 2 - NXB Thanh niên

  Ebook "Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm" phần 2 là các câu hỏi về mạ dâm và nhũng giải đáp về mặt pháp luật đối với việc phòng chống mại dâm. Ngoài ra phần 2 còn có phần phụ lục các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy trong Hiến pháp, Bộ luật hình sự, Luật phòng chống ma túy và các văn bản khác được các cơ quan...

   217 p tgu 31/03/2015 144 1

 • Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Ebook "Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã" được biên soạn nhằm góp phần phổ biến các quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chủ nhiệm hợp tác xã. Phần 2 là các văn luật quy định của nhà nước, các nghị định liên quan.... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

   147 p tgu 31/03/2015 164 2

 • Ebook Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm: Phần 1 - NXB Thanh niên

  Ebook Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm: Phần 1 - NXB Thanh niên

  Ebook "Hỏi và đáp pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm" do NXB Thanh Niên ấn hành có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: phần 1 hỏi và đáp pháp luật về phòng, chống ma túy, phần 2 hỏi và đáp pháp luật về phòng, chống mại dâm. Phần 1 là các câu hỏi thường gặt về ma túy và phòng chống ma túy. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

   123 p tgu 31/03/2015 168 1

 • Ebook Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook "Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã" được biên soạn nhằm góp phần phổ biến các quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chủ nhiệm hợp tác xã. Phần 1 trình bày quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, những quy định chung về chủ nhiệm hợp tác xã....

   148 p tgu 31/03/2015 168 2

 • Ebook Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook "Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch" có cấu trúc hai phần. Phần 1 là hỏi đáp về quản lý và đăng ký hộ khẩu. Nội dung phần 1 đã trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc thường gặp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội cung chi tiết.

   53 p tgu 31/03/2015 154 1

 • Ebook Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook "Hỏi đáp về đăng ký và quản lý hộ khẩu hộ tịch" phần 2 là sự nối tiếp phần 1 trả lời những câu hỏi về hộ tịch và đăng ký hộ tịch. Ngoài ra còn có phần phụ lục là các nghị định của chính phủ đã ban hành về việc đăng ký hộ khẩu, hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   329 p tgu 31/03/2015 154 1

 • Giáo trình Kinh tế chất thải - GS.TS. Nguyễn Đình hương

  Giáo trình Kinh tế chất thải - GS.TS. Nguyễn Đình hương

  Làm thế nào để bảo vệ được môi trường trên cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan tới chất thải nhìn từ góc độ các nhà kinh tế là nội dung của cuốn giáo trình Kinh tế chất thải do GS.TS. Nguyễn Đình hương biên soạn. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Môi trường và những ngành có liên quan.

   345 p tgu 19/11/2014 479 2

 • Giáo trình Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý - GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn

  Giáo trình Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý - GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn

  Cuốn sách Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý được biên soạn lần này dựa trên việc điều chỉnh giáo trình đã in năm 1994, nhằm cung cấp cho bạn đọc và các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học nhận dạng dưới dạng chuyên đề để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Nội dung giáo...

   420 p tgu 19/11/2014 297 4

 • Ebook Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết: Phần 2 - Giang Vân

  Ebook Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết: Phần 2 - Giang Vân

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách “Pháp luật về kinh tế trang trại – Mọi người, mọi nhà cần biết” trình bày chính sách phát triển kinh tế trang trại về đầu tư, chính sách về tín dụng, chính sách và lao động, chính sách về thị trường.

   32 p tgu 19/11/2014 326 2

 • Ebook Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết: Phần 1 - Giang Vân

  Ebook Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết: Phần 1 - Giang Vân

  “Pháp luật về kinh tế trang trại – Mọi người, mọi nhà cần biết” tập trung giới thiệu những chính sách pháp luật cụ thể của Đảng và Nhà nước đối với loại hình kinh tế trang trại như chính sách về đất đai, chính sách về đầu tư, tín dụng; lao động và chính sách về thị trường. Phần 1 sau đây trình bày những quy định chung về kinh tế...

   30 p tgu 19/11/2014 137 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số