• Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 4 đề cập đên vấn đề định giá hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau. Nội dung chính của chương này gồm: Tài sản đầu tư và tài sản tiêu dùng, bán khống, các giả định khi định giá Forward và Future, định giá kỳ hạn đối với tài sản đầu tư không có thu nhập và có thu nhập, định giá kỳ hạn đối với tài sản tiêu dùng.

   19 p tgu 25/06/2017 281 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 5 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 5 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh - Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về hợp đồng hoán đổi, phân loại hợp đồng hoán đổi, hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p tgu 25/06/2017 269 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về Options – Chiến lược kinh doanh. Các nội dung chính trong chương này: Chiến lược kết hợp một quyền chọn và một chứng khoán, chiến lược spread, chiến lược combination. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p tgu 25/06/2017 249 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 5 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 5 - ĐH Ngoại thương

  Chương 5 trang bị những kiên thức về lý thuyết và chính sách tiền tệ. Các nội dung chính trong chương gồm: Các lý thuyết tiền tệ, những đánh đổi của ngân hàng trung ương, các chỉ số kinh tế được ngân hàng trung ương theo dõi, độ trễ trong chính sách tiền tệ, đánh giá tác động của chính sách tiền tệ, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách...

   28 p tgu 25/06/2017 306 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 3 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 3 - ĐH Ngoại thương

  Chương 3 trình bày về cấu trúc của lãi suất. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các đặc trưng của hợp đồng nợ làm lợi suất thay đổi, giải thích sự khác biệt về lợi suất, giải thích lãi suất hợp lý, tiếp cận sâu hơn về cấu trúc kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 25/06/2017 336 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 7 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 7 - ĐH Ngoại thương

  Chương 7 trình bày về các thị trường trái phiếu. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Tổng quan về trái phiếu, trái phiếu kho bạc và đại lý chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, sự tham gia của các định chế vào thị trường trái phiếu. Mời tham khảo.

   21 p tgu 25/06/2017 362 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 2 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 2 - ĐH Ngoại thương

  Chương 2 trình bày những cơ sở lãi suất của thị trường tài chính. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Lý thuyết quỹ khả dụng, những nhân tố kinh tế tác động lãi suất, dự báo lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p tgu 25/06/2017 354 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 1 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 1 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 1 gồm có các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, các thị trường tài chính, chứng khoán được giao dịch trên thị trường, nguyên tắc định giá tài sản tài chính, thị trường hiệu quả, quản lý thị trường tài chính, tổng quan về các định chế tài chính, vai trò...

   24 p tgu 25/06/2017 472 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 6 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 6 - ĐH Ngoại thương

  Chương 6 giới thiệu về các thị trường tiền tệ. Cấu trúc chương này gồm: Chứng khoán thị trường tiền tệ, sự tham gia của định chế vào thị trường tiền tệ, định giá chứng khoán thị trường tiền tệ, rủi ro chứng khoán thị trường tiền tệ, quan hệ lợi suất chứng khoán thị trường tiền tệ, toàn cầu hóa thị trường tiền tệ. Mời các...

   21 p tgu 25/06/2017 235 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 8 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 8 - ĐH Ngoại thương

  Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết về định giá và rủi ro của trái phiếu. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được quá trình định giá trái phiếu; biết được quan hệ giữa lãi suất coupon, lợi suất yêu cầu, và giá; giải thích được biến động giá trái phiếu; hiểu được độ nhạy cảm của giá trái phiếu tới...

   28 p tgu 25/06/2017 257 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 10 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 10 - ĐH Ngoại thương

  Chương 10 giúp người học có những hiểu biết về phát hành cổ phiếu và giám sát của nhà đầu tư. Các nội dung chính của chương này gồm: Tổng quan về cổ phiếu, phát hành lần đầu ra công chúng, phát hành thứ cấp, sở giao dịch chứng khoán, sự tham gia của nhà đầu tư vào thị trường thứ cấp, giám sát của nhà đầu tư, vai trò giám sát của doanh...

   23 p tgu 25/06/2017 226 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 13 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 13 - ĐH Ngoại thương

  Chương 13 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tương lai tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm được những kiến thức cơ bản về hợp đồng tương lai, giải thích được bảng hợp đồng tương lai, hiểu được các nội dung về định giá hợp đồng tương lai, đầu cơ bằng hợp đồng tương lai,... Mời các bạn...

   38 p tgu 25/06/2017 209 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số