• Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật đưa ra những văn bản pháp luật mới về chất lượng hàng hóa, chương trình nước sạch, các điều kiện kinh doanh đối với từng mặt hàng cụ thể và những quy định liên quan đến an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p tgu 30/04/2020 94 2

 • Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 2

  Ebook Các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 2

  Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật còn ghi rõ những quy định về chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như những mục tiêu về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hy vọng tài liệu sẽ là những giải pháp bổ ích cho những cá nhân sản xuất và...

   220 p tgu 30/04/2020 54 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Tài liệu nêu những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   121 p tgu 30/04/2020 53 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

  Nội dung tài liệu gồm những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước. tài liệu còn hệ thống hóa các văn bản, chính tài liệu của Nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể: Chính tài...

   420 p tgu 30/04/2020 49 1

 • Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật có cấu trúc hai phần. Phần 1 là hỏi đáp về quản lý và đăng ký hộ khẩu. Nội dung phần 1 đã trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc thường gặp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội cung chi tiết.

   166 p tgu 30/04/2020 50 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 1

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh...

   55 p tgu 30/04/2020 53 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 2

  Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật: phần 2 là sự nối tiếp phần 1 trả lời những câu hỏi về hộ tịch và đăng ký hộ tịch. Ngoài ra còn có phần phụ lục là các nghị định của chính phủ đã ban hành về việc đăng ký hộ khẩu, hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p tgu 30/04/2020 49 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2003: Phần 2

  Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nội dung phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   45 p tgu 30/04/2020 48 1

 • Ebook Hỏi và đáp về Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 1

  Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chuản nghĩa Việt Nam khóa X đã thông qua Bộ luật Hình sự mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Bộ luật Hình sự năm 1999 có hiện lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bộ luật này qua nội dung tài liệu.

   172 p tgu 30/04/2020 49 1

 • Ebook Hỏi đáp về Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2

  Tài liệu được viết trên cơ sở đặt câu hỏi và trả lời từng vấn đề giúp bạn độ nhanh chóng nắm bắt những vấn đề mới trong bộ Luật Hình sự năm 1999 so với Bộ Luật Hình sự năm 1985. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p tgu 30/04/2020 54 1

 • Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 2

  Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn qua phần 2 sau đây. Phần 2 gồm nội dung chương 2, chương 3 trình bày pháp luật tố tụng về giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế và phương hướng hoàn thiện pháp luật ở giai đoạn xét xử này.

   143 p tgu 12/02/2020 98 4

 • Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 1

  Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 1

  Tài liệu Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Đoàn Đức Lương biên soạn. Tài liệu trình bày những vấn đề lý luận, pháp luật tố tụng về giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế và phương hướng hoàn thiện pháp luật ở giai đoạn xét xử này. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu qua phần 1 sau đây.

   108 p tgu 12/02/2020 102 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số