• Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 6: Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, chức năng của QLNN về KT trong NN; khái niệm, phân loại HT công cụ QLNN về KT trong NN; các công cụ QLNN về KT trong NN; bộ máy quản lý NN về KT trong NN.

   20 p tgu 31/08/2020 23 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất SXHH và Thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến SXHH và TTNS, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam.

   32 p tgu 31/08/2020 23 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của các yếu tố nguồn lực, sử dụng nguồn lực ruộng đất, sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p tgu 31/08/2020 25 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chuỗi cung hàng nông sản, LT về tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong SXNN, TL cung cầu thị trường nông sản.

   34 p tgu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí của nông nghiệp trong nền KTQD, những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chiến lược và phát triển nông nghiệp bền vững ở VN; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp NC.

   40 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của hệ thống KTNN VN; những bộ phận cấu thành HT KTNN VN; phương hướng, biện pháp đổi mới, phát triển HT; KTNN trong thời kỳ hội nhập.

   32 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh, công ty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   305 p tgu 26/06/2020 59 2

 • Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1

  Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường tài chính, các công cụ tài chính, công ty cổ phần, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp sở giao dịch chứng khoán, thị trường thứ cấp thị trường phi tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p tgu 26/06/2020 62 2

 • Ebook Bài tập và giải bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập và giải bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" bao gồm các bài tập và bài giải về: Bản chất và đối tượng kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi số kép, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p tgu 26/06/2020 60 1

 • Ebook Bài tập và giải bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập và giải bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" bao gồm các bài tập và bài giải về: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, chứng từ và kiểm kê, sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   260 p tgu 26/06/2020 55 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệp vụ factoring, phân loại bao thanh toán, hệ thống hai factor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p tgu 26/06/2020 49 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ vận tải (transport document), chứng từ bảo hiểm (insurance document), chứng từ hàng hóa (goods document). Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p tgu 26/06/2020 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số