• Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới

  Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới

  Hiếu biết được tâm lý khách du lịch là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công việc phục vụ khách. Tài liệu "Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới" cung cấp là một số đặc điểm tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới. Mời bạn đọc tham khảo.

   9 p tgu 19/04/2017 11 1

 • Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam: Phần 1

  Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam: Phần 1

  Galileo by Travelport là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) phục vụ cho việc: Tra cứu thông tin hàng không và du lịch; Đặt chỗ, tính giá và xuất vé trên các Hãng hàng không; Đặt phòng tại các Khách sạn; Tổ chức các tour du lịch; Thuê xe hơi trên toàn cầu. Phần 1 "Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam" trình...

   41 p tgu 19/04/2017 5 0

 • Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam: Phần 2

  Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam: Phần 2

  Galileo by Travelport là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) phục vụ cho việc: Tra cứu thông tin hàng không và du lịch; Đặt chỗ, tính giá và xuất vé trên các Hãng hàng không; Đặt phòng tại các Khách sạn; Tổ chức các tour du lịch; Thuê xe hơi trên toàn cầu. Phần 2 "Giáo trình Sử dụng hệ thống Galileo Vietnam" trình...

   50 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề lễ tân

  Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề lễ tân

  Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề lễ tân nhằm giới thiệu về quá trình phát triển tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS, các lĩnh vực nghề VTOS, các chứng chỉ VTOS, nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ buồng, cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng, cung cấp dịch vụ khách hàng. Mời các bạn tham khảo.

   198 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm, đối tượng, mục tiêu của KTNH, đặc điểm của KTNH, tổ chức hệ thống KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ" trình bày các kiến thức khái quát về TSCĐ – CCDC, phương pháp kế toán TSCĐ, phương pháp kế toán CCDC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ đầu tư kinh doanh chứng khoán" trình bày khái quát về nghiệp vụ đầu tư – kinh doanh chứng khoán, nguyên tắc và báo cáo áp dụng, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay, thu nợ; kế toán trích lập và sử dụng dự phòng RRTD, kế toán xử lý tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p tgu 19/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tgu 19/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

   52 p tgu 19/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 8: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" trình bày khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p tgu 19/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số