• Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất, phương pháp nghiên cứu, thứ nguyên và đơn vị, khối lượng riêng, thể tích riêng, trọng lượng riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p tgu 30/05/2022 21 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tĩnh học lưu chất, áp suất thủy tĩnh, phương trình vi phân cơ bản tĩnh học lưu chất, tĩnh học tuyệt đối (lưu chất cân bằng trong trường trọng lực),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p tgu 30/05/2022 22 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống cung cấp cho học viên những kiến thức về phương trình cơ bản, phân bố vận tốc, tổn thất dọc đường trong ống, tổn thất cục bộ trong đường ống, đường ống phân nhánh nối các bồn chứ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về hai phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất, một số khái niệm thường dùng, phân loại chuyển đông, gia tốc của phần tử lưu chất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   43 p tgu 30/05/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung, công thức Chezy và Manning, xác định hệ số nhám, tính toán dòng đều, các dạng bài toán mặt cắt lợi nhất về mặt thủy lực đối với kênh hình thang,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản cung cấp cho học viên những kiến thức về chuyển động thế (chuyển động không quay), các chuyển động thế phẳng cơ bản, chồng nhập nhiều chuyển động thế phẳng cơ bản, lực cản, lực nâng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Nội dung chương 4 Bài giảng giảng Giải tích mạch - phân tích mạch trong miền thời gian nghiên cứu hoạt động của mạch điện trong chế độ quá độ, tính toán các sơ kiện, ứng dụng phương pháp tích phân kinh điển để tính mạch quá độ, ứng dụng biến đổi Laplace giải mạch quá độ. Mời các bạn tham khảo.

   75 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Chương 1 bài giảng Giải tích mạch trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện: lý thuyết mạch, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch, công suất và năng lượng, phân loại mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện, biến đổi tương đương, phân loại bài toán mạch theo tính chất quá trình điện từ. Mời các bạn tham khảo.

   66 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Chương 2 bài giảng Giải tích mạch - phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa giới thiệu nội dung quá trình điều hòa, phương pháp biên độ phức, công suất và cân bằng công suất, định luật Ohm và Kirchhoff dạng phức, đồ thị vectơ, phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.

   68 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Chương 3 bài giảng Giải tích mạch trình bày các phương pháp phân tích mạch: phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế, phương pháp dòng mắc lưới, phương pháp phân tích hỗ cảm, dùng các định lý mạch. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch chương 5 - phân tích mạch trong miền tần số giới thiệu nội dung nghiên cứu đặc tính tần số của trở kháng và hàm truyền đạt, ứng dụng chuổi fourier trong phân tích mạch xác lập chu kỳ, ứng dụng biến đổi Fourier trong phân tích mạch có kích thích không chu kỳ.

   60 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - Nguyễn Phước Bảo Duy

  Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 - FET giới thiệu các đặc tính dòng áp, mạch phân cực, mạch khuếch đại dùng FET, các mạch khuếch đại cơ bản. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tgu 29/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số