• Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 6 - Ngô Quế Lân

    Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 6 - Ngô Quế Lân

    Chương 6 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa & hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về Cách mạng Công nghiệp; công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

     7 p tgu 29/07/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số