• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C++" trình bày các nội dung: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C++, một số thay đổi so với ngôn ngữ C, một số bổ sung so với ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p tgu 22/09/2016 139 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm về phương pháp lập trình, tổng quan các phương pháp lập trình, giới thiệu những đặc điểm và những vấn đề mới trong phương pháp lập trình hướng đối tượng.

   40 p tgu 22/09/2016 146 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lớp và đối tượng" trình bày các nội dung: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập, phương thức huỷ, con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tgu 22/09/2016 132 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tính kế thừa" trình bày các nội dung: Giới thiệu về tính kế thừa, khái niệm kế thừa, đơn kế thừa, đa kế thừa, lớp cơ sở ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p tgu 22/09/2016 134 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Đa năng hóa toán tử" giới thiệu tới người học các kiến thức về đa năng hóa toán tử, cách cài đặt và sử dụng đa năng hóa toán tử, một số kỹ thuật đa năng hóa toán tử đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p tgu 22/09/2016 139 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Tính đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, bài tập ví dụ về tính đa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p tgu 22/09/2016 132 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Thiết kế theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn phát triển hệ thống, các bước thiết kế chương trình theo hướng OOP, kỹ thuật thiết kế lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p tgu 22/09/2016 170 2

 • Bài giảng Hướng dẫn tạo Crossword

  Bài giảng Hướng dẫn tạo Crossword

  Crossword là một dạng trò chơi ô chữ được thực hiện dưới dạng powerpoint, trò chơi này vừa mang tính học thuật lại vừa mang tính chất giải trí nên thu hút sự chú ý của học sinh cũng như người tham dự. Trò chơi này cũng thường được sử dụng trong các cuộc thi ở trường hay ở một số cơ quan. Vậy làm cách nào để làm được trò chơi này? Mời...

   13 p tgu 29/06/2015 34 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số