• Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng được chia làm 8 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về SQL Server; Chương 2 - Ngôn ngữ Transaction SQL (T-SQL); Chương 3 - Quản lý cơ sở dữ liệu; Chương 4 - Thủ tục lưu trữ và hàm người dùng; Chương 5 - Quản lý Trigger; Chương 6 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Chương 7 - Quản lý bảo mật và người dùng; Chương 8 - SQL Server và lập trình ứng...

   320 p tgu 28/11/2021 23 0

 • Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng gồm có 5 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: Lập trình hướng đối tượng và C++, chương 2: lớp và đối tượng, chương 3: dẫn xuất và thừa kế, chương 4: khuôn hình, chương 5: các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   253 p tgu 28/11/2021 25 0

 • Tập bài giảng Lập trình mạng

  Tập bài giảng Lập trình mạng

  Tập bài giảng Lập trình mạng gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1: Lịch sử phát triển của Internet và dịch vụ internet; chương 2: ngôn ngữ HTML, chương 3: lập trình script, chương 4: lập trình ASP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   209 p tgu 28/11/2021 21 0

 • Tập bài giảng Lập trình Window

  Tập bài giảng Lập trình Window

  Nội dung của tập bài giảng Lập trình Window gồm so 5 chương như sau: Chương 1 giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, chương 2 cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, chương 3 lập trình với các điều khiển thông dụng, chương 4 lập trình với các điều khiển mở rộng, chương 5 lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   243 p tgu 28/11/2021 17 0

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm...

   246 p tgu 28/11/2021 24 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan, chương 2: quản lý tiến trình, chương 3: quản lý lưu trữ, chương 4: hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p tgu 28/11/2021 26 0

 • Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Nội dung của tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán trình bày các kỹ thuật thiết kế thuật toán thông dụng và cơ sở phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Tập bài giảng gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và đánh giá thuật toán; Chương 2 - Kỹ thuật chia để trị; Chương 3 - Kỹ thuật tham lam; Chương 4 - Kỹ...

   200 p tgu 28/11/2021 21 0

 • Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

  Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở giới thiệu công nghệ phổ biến nhất đƣợc dùng để tạo các web site động: Ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Nội dung chính của tập bài giảng được tổ chức thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về PHP và MySQL, chương 2: Lập trình với PHP, chương 3: Sử dụng PHP với MySQL....

   264 p tgu 28/11/2021 18 0

 • Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính được chia làm 5 chương: Chương 1: Nhập môn, chương 2: kiến trúc phần mềm, chương 3: tổ chức bộ xử lý trung tâm CPU, Chương 4: bộ nhớ và các hệ thống lưu trữ, chương 5: hệ thống BUS và tổ chức vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   227 p tgu 28/11/2021 20 0

 • Tập bài giảng Lập trình cơ bản

  Tập bài giảng Lập trình cơ bản

  Tập bài giảng Lập trình cơ bản được chia làm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về .NET và C#; Chương 2: Cơ sở lập trình trong C#; Chương 3: Một số cấu trúc dữ liệu nâng cao; Chương 4: Lập trình trên Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p tgu 28/11/2021 17 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 1 - Giới thiệu chung. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Máy tính và phân loại máy tính, khái niệm kiến trúc máy tính, sự tiến hóa của công nghệ máy tính, hiệu năng máy tính.

   41 p tgu 30/05/2021 60 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 2 - Cơ bản về logic số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các hệ đếm cơ bản, đại số boole, các cổng logic, mạch tổ hợp, mạch dãy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p tgu 30/05/2021 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số