Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 10 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 10 cung cấp cho người học những thông tin hữu ích thông qua việc tìm hiểu đại cương thuốc kháng sinh. Ở phần này, bài giảng trình bày chi tiết khái niệm thuốc kháng sinh, phân loại thuốc kháng sinh, hoạt phổ kháng sinh, thuốc kháng sinh kìm khuẩn và diệt khuẩn, cơ chế tác dung của thuốc kháng sinh và các mặt trái có hại của thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày một số loại thuốc kháng sinh và phân tích từng loại thuốc này. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức nằm trong bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.