Ebook Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" cung cấp cho người đọc kiến thức về pháp luật tố tụng về xét xử vụ án kinh tế và thực tiễn áp dụng; nhu cầu, phương hướng và những giải pháp hoàn thiện pháp luật vể xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.