• Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê, thu thập dữ liệu và thống kê mô tả, thống kê suy diễn và mô hình xác suất, sơ lược lịch sử thống kê, một số khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p tgu 30/12/2019 54 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, lấy mẫu tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p tgu 30/12/2019 49 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 4 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 4 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng mô tả tập trung, các đại lượng mô tả sự phân tán, phân vị, tứ phân, độ trải giữa, biểu đồ hộp và râu, sử dụng kết hợp trung bình và độ lệch chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tgu 30/12/2019 50 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 5: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p tgu 30/12/2019 38 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 6: Phân phối của các tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p tgu 30/12/2019 51 0

 • Bài giảng Toán 2: Giới thiệu môn học - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 2: Giới thiệu môn học - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 1E1 và Toán 1 cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức sau: Đại cương về số phức, vector, ma trận; giới hạn, liên tục, đạo hàm và một số ứng dụng; tích phân xác định, tích phân không xác định và một số ứng dụng.

   8 p tgu 30/12/2019 38 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 2: Chương 1 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng chương 1 trang bị cho sinh viên những kiên thức về toán đạo hàm riêng. Các nội dung cần nắm bắt trong chương gồm có: Hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục của hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, đạo hàm theo hướng, véc-tơ gradient, cực trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p tgu 30/12/2019 37 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 2: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về tích phân bội. Thông qua bài học này, sinh viên có thể nắm bắt những hiểu biết về tích phân 2 lớp như: tích phân trên hình chữ nhật, tích phân trên miền tổng quát, đổi biến sang tọa độ cực... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt cùng tham khảo.

   64 p tgu 30/12/2019 24 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Chương 3 trình bày về dãy số và chuỗi. Chương này trình bày các nội dung chính như: Dãy số và sự hội tụ, chuỗi số, các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số, chuỗi lũy thừa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   76 p tgu 30/12/2019 37 0

 • Bài giảng Toán 2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Toán 2: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng chương 4 trình bày về phương trình vi phân. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Định nghĩa phương trình vi phân, một số loại phương trình vi phân cấp 1 thường gặp, phương trình vi phân cấp 2, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất. Mời các bạn tham khảo.

   31 p tgu 30/12/2019 29 0

 • Một lược đồ chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số

  Một lược đồ chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số

  Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc trên Zp với phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Vì thế, thuật toán chữ ký mới đề xuất ở đây có thể đáp ứng được các ứng dụng có yêu cầu cao về độ an toàn trong thực tế.

   8 p tgu 30/12/2019 40 0

 • Xây dựng các thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn

  Xây dựng các thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn

  Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán mật mã khóa công khai từ mức độ khó của việc giải đồng thời 2 bài toán: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, hoặc: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán khai căn trên vành Zn. 02 thuật toán mới đề xuất đảm bảo mức độ an toàn trước các...

   9 p tgu 30/12/2019 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số