• Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết sai số" được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết sai số; sai số đo và phân loại sai số đo; các đặc tính của sai số ngẫu nhiên; các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; sai số trung phương của hàm các đại lượng đo; trị trung bình và đánh giá độ chính xác dãy trị đo cùng một đại...

   83 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết sai số" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: bình sai điều kiện; các dạng phương trình điều kiện; giải hệ phương trình chuẩn trên sơ đồ Gauss; bình sai gián tiếp; một số phương pháp nghịch đảo ma trận hệ số phương trình chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán)

  Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán)

  Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Ma trận - Định thức - hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Đại số đại cương - Lê Hoàng Mai

  Bài giảng Đại số đại cương - Lê Hoàng Mai

  (NB) Bài giảng Đại số đại cương gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về nhóm, chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến vành và trường, chương 3 giới thiệu một lớp vành khá quen thuộc có vai trò quan trọng trong đại số đó là vành đa thức một ẩn và nhiều ẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; định thức; hạng của ma trận; ma trận nghịch đảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Vecto n chiều; sự độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; hạng và cơ sở của hệ vecto, cơ sở của không gian R. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng biểu diễn của hệ phương trình tuyến tính; Nghiệm và điều kiện tồn tại nghiệm; Phương pháp khử dần các ẩn; Phương pháp Cramer;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm cơ bản; đưa dạng toàn phương về dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc; dấu của dạng toàn phương;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn hàm một biến; vô cùng bé và vô cùng lớn; sự liên tục của hàm một biến số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 Ứng dụng phép tính vi phân quy tắc lopitan cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy tắc lopitan; các bài tập về dạng toán vô định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đạo hàm cấp một; vi phân hàm số; Đạo hàm cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; một số trường hợp giảm cấp được;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p tgu 30/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số