• Phương pháp lặp giải phương trình vi phân cấp cao với hệ số phụ thuộc các phiếm hàm tích phân

  Phương pháp lặp giải phương trình vi phân cấp cao với hệ số phụ thuộc các phiếm hàm tích phân

  Nội dung của bài viết gồm hai phần: Phần thứ nhất trình bày kết quả xây dựng lược đồ sai phân bậc cao đối với phương trình vi phân cấp hai, phần thứ hai trình bày các kết quả xây dựng lược đồ lặp giải các phương trình vi phân bậc cao có các hệ số phụ thuộc các phiếm hàm dạng tích phân. Các kết quả thực nghiệm số trên các lược đồ...

   8 p tgu 27/08/2019 48 0

 • Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 2

  Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 2

  Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 2 sẽ ghi chép những sự kiện phi thường trong bốn mươi năm gần đây đã tạo nên những thay đổi cách mạng trong việc nghiên cứu định lý cuối cùng của Fermat. Đặc biệt là tập trung vào công trình của Andrew Wiles, mà những đột phá của nó trong thập kỷ vừa qua đã làm cộng đồng toán học phải kinh ngạc. Mời...

   172 p tgu 27/01/2019 155 0

 • Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 1

  Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 1

  Ebook Định lý cuối cùng của Fermat: Phần 1 trình bày các nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản về toán học, câu chuyện của Pythagore, và mô tả định lý Pythagore như là tổ tiên trực tiếp của định lý cuối cùng, một số ý đồ chứng minh định lý cuối cùng của Fermat trong thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20. Mời các bạn tham khảo.

   232 p tgu 27/01/2019 111 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 1: ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   33 p tgu 26/09/2018 126 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1 - Một số phương pháp toán cơ bản thường sử dụng trong kinh tế trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   6 p tgu 26/09/2018 140 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, hệ phương trình tuyến tính Crame, phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 26/09/2018 143 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 3: Hàm số - Giới hạn hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về hàm số một biến, phân loại hàm số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 26/09/2018 149 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 4: Đạo hàm - Vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm hàm số một biến, vi phân, một số ứng dụng đạo hàm và vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p tgu 26/09/2018 152 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu cung cấp cho người học các kiến thức về tổng thể và các số đặc trưng, mẫu, số liệu dạng điểm có tần số, các dạng số liệu của mẫu cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p tgu 25/03/2018 127 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất cung cấp cho các bạn những kiến thức về phép thử và các loại biến cố; xác suất; mối quan hệ giữa các biến cố; các công thức tính xác suất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   58 p tgu 25/03/2018 174 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 7: Ước lượng các số đặc trưng tổng thể

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 7: Ước lượng các số đặc trưng tổng thể

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 7: Ước lượng các số đặc trưng tổng thể cung cấp cho người học các kiến thức về ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p tgu 25/03/2018 153 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất cung cấp cho người học kiến thức về đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, đại lượng ngẫu nhiên liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p tgu 25/03/2018 155 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số