• Bài giảng Lý thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết thống kê

  Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán, đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền...

   34 p tgu 26/04/2021 48 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Quy luật phân phối xác suất của một số biến ngẫu nhiên" giới thiệu các quy luật phân phối thường gặp bao gồm quy luật phân phối không – một; quy luật phân phối nhị thức; quy luật phân phối Poisson; quy luật phân phối đều; quy luật phân phối chuẩn; quy luật phân phối khi bình phương...

   25 p tgu 27/01/2021 69 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Một số định lý quan trọng trong lý thuyết xác suất" tìm hiểu về định lý Poisson; luật số lớn; các định lý về giới hạn trung tâm.

   9 p tgu 27/01/2021 54 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" tìm hiểu về ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   25 p tgu 27/01/2021 75 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Với mục tiêu cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về cơ sở lý thuyết mẫu; tổng thể nghiên cứu; mẫu ngẫu nhiên; thống kê; mẫu ngẫu nhiên hai chiều; q yu luật phân phối xác suất của một số thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Khái niệm phương pháp mẫu" để nắm chi tiết hơn nội dung...

   29 p tgu 27/01/2021 71 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 7: Kiểm định giả thuyết thống kê" trình bày khái niệm thuyết thống kê; kiểm định tham số; một số tiêu chuẩn kiểm định phi tham số.

   58 p tgu 27/01/2021 73 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất" nhắc lại kiến thức về giải tích tổ hợp; định nghĩa về xác suất, các loại biến cố; các định lý và công thức về xác suất, công thức Bayes; công thức Becnouli.

   28 p tgu 27/01/2021 74 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp kiến thức về định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên; quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên; các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; biến ngẫu nhiên nhiều chiều.

   27 p tgu 27/01/2021 73 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 8 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 8 - TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 8: Tương quan và hồi quy" để nắm chi tiết nội dung kiến thức hệ số tương quan mẫu; đường hồi quy bình phương trung bình tuyến tính thực nghiệm của hai biến ngẫu nhiên.

   13 p tgu 27/01/2021 70 0

 • Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình gồm hai phần. Phần I: "Lý thuyết xác suất" có hai chương. Chương 1 trang bị những kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp, những khái niệm nền tảng, những định lý quan trọng của lý thuyết xác suất cổ điển. Chương 2 quan tâm đến khái niệm trung tâm của xác suất là biến ngẫu nhiên và cá quy luật phân phối xác suất, các tham số đặc...

   70 p tgu 31/12/2020 75 0

 • Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Phần II: "Thống kê toán" gồm có 4 hương. Chương 3 trình bày về cơ sở lý thuyết mẫu: các phương pháp chọn mẫu, sắp xếp mẫu, đặc trưng của mẫu. Chương 4 và Chương 5 quan tâm đến hai bài toán cơ bản là ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê. Các bài toán về tương quan và hồi quy tuyến tính đơn giản được đề cập đến ở...

   77 p tgu 31/12/2020 73 0

 • Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2

  Đề thi cuối học kỳ II năm học học 2019-2020 môn Toán kinh tế 2 gồm 7 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   2 p tgu 31/10/2020 170 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số