• Hình thái diễn ngôn truyện kể và một lối dẫn vào tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

  Hình thái diễn ngôn truyện kể và một lối dẫn vào tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

  Diễn ngôn truyện kể là một trong những vấn đề cơ bản của tự sự học. Phương thức nghệ thuật này như chất thể, gắn kết với nhiều yếu tố khác biệt và đối lập trong thiết chế quyền lực cho bản mệnh văn chương. Điều này có nghĩa, các biến thể hư cấu trong cấu trúc truyện kể vừa là hạt nhân cho bản lược đồ mật mã của văn bản,...

   7 p tgu 27/01/2021 84 0

 • Sự chuyển đổi một số nguyên âm trong phương ngữ Nam Trung Bộ và hệ quả của nó

  Sự chuyển đổi một số nguyên âm trong phương ngữ Nam Trung Bộ và hệ quả của nó

  Phương ngữ Nam Trung Bộ là phương ngữ có sự chuyển biến nguyên âm rõ rệt nhất. Trên cơ sở khảo sát sự chuyển biến này, bài báo đưa ra một số nhận xét về hệ quả của nó mà quan trọng nhất là việc một số nguyên âm đã mất hẳn trong hệ thống nguyên âm tiếng Việt.

   5 p tgu 27/01/2021 82 0

 • Ánh sao đầu súng còn mãi với thời gian

  Ánh sao đầu súng còn mãi với thời gian

  Bài viết hướng đến việc phân tích, đánh giá và khẳng định những đóng góp đặc sắc của cuốn Ánh sao đầu súng khi khắc họa chân dung nghệ thuật của các nhà văn mặc áo lính trong thời kháng chiến và cả trong thời đổi mới.

   5 p tgu 27/01/2021 80 0

 • Nghệ thuật xây dựng kết cấu giễu nhại ở truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000–2015

  Nghệ thuật xây dựng kết cấu giễu nhại ở truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 2000–2015

  Bài viết này nhằm làm rõ các đặc trưng về nội dung và hình thức nghệ thuật của lối kết cấu giễu nhại của truyện ngắn Việt Nam đương đại. Chúng tôi tập trung khảo sát những vấn đề nổi bật và đặc thù nhất của lối kết cấu giễu nhại, trong đó có nghệ thuật xây dựng tình huống truyện và xây dựng phần mở đầu và phần kết thúc...

   12 p tgu 27/01/2021 83 0

 • Quan niệm của người Việt về cái đẹp qua ca dao

  Quan niệm của người Việt về cái đẹp qua ca dao

  Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra một số quan niệm về cái đẹp của người Việt qua ca dao được biểu hiện ở những khía cạnh khác nhau: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người, cái đẹp gắn với lý tưởng sống...

   7 p tgu 27/01/2021 86 0

 • Việc sử dụng danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong một số truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan

  Việc sử dụng danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong một số truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan

  Bài viết tiến hành tìm hiểu việc nhà văn Nguyễn Công Hoan sử dụng các danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong các truyện ngắn của ông. Phân tích, đánh giá các danh từ riêng này trên cả ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng để từ đó thấy được giá trị cũng như dụng ý nghệ thuật của nhà văn.

   7 p tgu 27/01/2021 74 0

 • Định hướng tích hợp trong việc xây dựng chương trình sư phạm Ngữ văn

  Định hướng tích hợp trong việc xây dựng chương trình sư phạm Ngữ văn

  Căn cứ vào nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay của xã hội; căn cứ trên mục tiêu đào tạo cụ thể; hồ sơ năng lực của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn; bài viết đặt ra các giải pháp nhằm ứng dụng hướng tích hợp trong việc thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn.

   7 p tgu 27/01/2021 33 0

 • Cốt truyện trong truyện ngắn của O.Henry

  Cốt truyện trong truyện ngắn của O.Henry

  Cốt truyện là một trong những yếu tố giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tác phẩm tự sự. Mỗi nhà văn luôn tìm tòi, tạo dựng cốt truyện để thể hiện quan niệm của mình về con người và cuộc đời. Bài viết này đi sâu tìm hiểu các kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của O.Herny để thấy được đặc trưng phong cách nghệ thuật của nhà văn trong...

   7 p tgu 27/01/2021 32 0

 • Giảng dạy ngữ văn - tiếp cận từ đặc trưng thể loại

  Giảng dạy ngữ văn - tiếp cận từ đặc trưng thể loại

  Hướng tiếp cận văn học từ thể loại sẽ đem lại những lý giải khoa học và có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nghiên cứu văn học hiện nay nói chung và giảng dạy văn học nói riêng. Tiếp cận văn học từ góc nhìn thể loại mang lại nhiều giá trị tích cực cho tiếp nhận văn học. Dù sáng tác ở thể loại nào, các nhà văn, nhà thơ đã cống hiến...

   7 p tgu 27/01/2021 34 0

 • Tội ác và trừng phạt trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh nhìn từ tâm thức sáng tạo nghệ thuật

  Tội ác và trừng phạt trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh nhìn từ tâm thức sáng tạo nghệ thuật

  Bài viết tìm hiểu về cách tri nhận, bóc trần, tiễu trừ cái Ác, Tội ác của Tạ Duy Anh đã tạo ra cho tiểu thuyết của ông những thành công nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   10 p tgu 27/01/2021 63 0

 • Cổ mẫu ánh sáng - bóng tối, hiện thực và huyễn mộng trong thơ Việt Nam sau 1986

  Cổ mẫu ánh sáng - bóng tối, hiện thực và huyễn mộng trong thơ Việt Nam sau 1986

  Thơ ca Việt Nam đương đại vừa mang giá trị thi ca của thời kỳ hội nhập văn hoá, vừa dung chứa những trầm tích văn hoá truyền thống của dân tộc và nhân loại. Hệ thống cổ mẫu, huyền thoại được tái sinh và biểu hiện trong thơ đương đại vừa như một chất liệu nghệ thuật để kiến tạo và phản ánh hiện thực, vừa như một phần của huyễn...

   8 p tgu 27/01/2021 56 0

 • Mấy suy nghĩ về dạy học ngữ văn ở trường trung học phổ thông hiện nay

  Mấy suy nghĩ về dạy học ngữ văn ở trường trung học phổ thông hiện nay

  Bài viết đưa ra một số đề xuất trong việc tìm những hướng đi mới – tự do, sáng tạo hơn cho giờ Ngữ văn trong trường cũng như đổi mới cách ra đề văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.

   6 p tgu 27/01/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số