• Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng trước, phương thức mở tài khoản, ghi sổ; phương thức chuyển tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 26/06/2020 94 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của các điều kiện thanh toán quốc tế, điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại quốc tế, điều kiện tiền tệ, điều kiện thời gian thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 26/06/2020 102 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hối phiếu thương mại, séc, thẻ quốc tế, phân loại séc, quy trình lưu thông séc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p tgu 26/06/2020 95 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế, mạng lưới ngân hàng đại lý và hệ thống tài khoản trong thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p tgu 26/06/2020 93 1

 • Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo và phân tích sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p tgu 27/11/2019 152 2

 • Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo và phân tích sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích, phân tích các báo cáo tài chính,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p tgu 27/11/2019 153 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, khái niệm, đặc điểm thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt ñộng, chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị...

   39 p tgu 27/11/2019 146 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Thị trường sơ cấp

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Thị trường sơ cấp

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại nghiệp vụ phát hành, điều kiện và thủ tuc phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán, nghiệp vụ phát hành chứng khoán.

   20 p tgu 27/11/2019 152 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - Thị trường thứ cấp

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - Thị trường thứ cấp

  Chương 3 trình bày về "Thị trường thứ cấp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sở giao dịch chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch, thị trường phi tập trung,...

   37 p tgu 27/11/2019 142 1

 • Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 9: Xác định giá kinh tế của điện và nước

  Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 9: Xác định giá kinh tế của điện và nước

  Bài giảng trình bày một số nội dung về: Xác định giá kinh tế của điện và nước, lợi ích kinh tế của điện và nước trong thị trường không biến dạng, chi phí kinh tế của điện và nước trong thị trường không biến dạng, giá kinh tế của điện và nước trong thị trường có biến dạng, xác định lợi ích kinh tế của điện/nước trong thị trường...

   28 p tgu 24/04/2019 174 1

 • Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 5 và 6: Phân tích rủi ro và độ nhạy

  Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 5 và 6: Phân tích rủi ro và độ nhạy

  Bài giảng trình bày một số nội dung như: Mô hình cơ sở và rủi ro, phân tích độ nhạy và rủi ro, giá trị hoán chuyển (switching values), lựa chọn thông số trong phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, phân tích kịch bản giá vé thu phí, bất định và rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   19 p tgu 24/04/2019 170 1

 • Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 10: Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế

  Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 10: Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế

  Bài giảng trình bày một số nội dung về: Hàng phi ngoại thương, hàng ngoại thương và hàng có thể ngoại thương; hàng có thể nhập khẩu không bị biến dạng; hàng có thể xuất khẩu không bị biến dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   34 p tgu 24/04/2019 191 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số