• Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính; đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích; đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p tgu 27/03/2023 20 0

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh, định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính; dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn...

   194 p tgu 27/03/2023 26 0

 • Ebook Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế" cung cấp cho bạn đọc các bài tập và bài giải của các chương: Chương 1 - Tổng quan thanh toán quốc tế; Chương 2 - Phương thức nhờ thu và URC 522; Chương 3 - Phương thức tín dụng chứng từ và UCP 600; Chương 4 - Bình luận và phân tích các tình huống tranh chấp trong giao dịch L/C; Chương 5 - Lưu...

   261 p tgu 28/02/2023 19 0

 • Ebook Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế" cung cấp cho bạn đọc các bài tập và bài giải của các chương: Chương 6 - Năm bài báo khoa học khoa học tuyển chọn; Chương 7 - Sáu bộ đề thi và đáp án; Luật các công cụ chuyển nhượng của VN; URC 522 song ngữ; UCP600, eUCP1.1 & ISBP681 song ngữ; Incoterms 2010;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   343 p tgu 28/02/2023 23 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán; Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán; Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và tư vấn chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p tgu 28/02/2023 6 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 - Thái Bá Cẩn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và các nghiệp vụ khác; Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chủ thể khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p tgu 28/02/2023 7 0

 • Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp; Đối tượng và phương pháp kế toán; Kế toán tài sản và nguồn vốn; Kế toán chi phí; Thiết lập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham...

   96 p tgu 31/01/2023 13 0

 • Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   214 p tgu 31/01/2023 19 0

 • Ebook Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa" trình bày tổng quan và phân tích các vấn đề kinh tế, công nghệ và pháp lý liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa; giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về tài sản mã hóa, tiền mã hóa thông qua việc phân tích các hướng tiếp cận đối với tài sản mã hóa, tiền mã hóa...

   165 p tgu 31/01/2023 13 0

 • Ebook Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa" tập trung rà soát và đánh giá một cách toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn một số vụ việc liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa tại Việt Nam theo từng nhóm quy định pháp luật cụ thể; đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cũng như định hướng xây...

   129 p tgu 31/01/2023 13 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Khái quát lý luận về an ninh tài chính và một số nghiên cứu; bài học kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính; mô hình giám sát tài chính phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p tgu 31/01/2023 14 0

 • Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Ebook An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "An ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018" trình bày các nội dung: Thực trạng an ninh tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2018; một số giải pháp nâng cao an ninh tài chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p tgu 31/01/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số