• Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính; đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích; đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p tgu 27/03/2023 39 0

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh, định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính; dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn...

   194 p tgu 27/03/2023 38 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán; Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán; Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và tư vấn chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p tgu 28/02/2023 16 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 - Thái Bá Cẩn

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 - Thái Bá Cẩn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và các nghiệp vụ khác; Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chủ thể khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p tgu 28/02/2023 18 0

 • Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng

  Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng

  Nội dung giáo tình được chia thành 9 chương bài học trình bày về: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành; tổng quan về công tác định giá xây dựng, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, phương pháp xác...

   123 p tgu 29/12/2022 26 0

 • Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   92 p tgu 28/12/2021 101 0

 • Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ: Phần 2

  Nội dung Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ gồm có 9 chương, những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết. Do vậy nó trở thành môn học cơ sở cho tất cả sinh viên đại học thuộc các ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo...

   98 p tgu 28/12/2021 106 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Tài chính quốc tế (hệ tín chỉ) đã được ban hành và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước biên soạn phục vụ giảng dạy ở một số trường như: Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, trường Đại học Kinh tế Thành phố...

   80 p tgu 30/10/2021 120 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính của công ty đa quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 30/10/2021 101 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Giáo trình Thị trường chứng khoán (2009) gồm 6 chương, trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   114 p tgu 30/10/2021 159 3

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Giáo trình Thị trường chứng khoán phần 2 gồm có những nội dung: Thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p tgu 30/10/2021 127 2

 • Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành; tổng quan về công tác định giá xây dựng; phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; phương pháp xác định định mức, đơn giá xây...

   123 p tgu 30/08/2021 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu