• Ngân hàng thương mại và Tín dụng ngân hàng - ĐH Tài chính

    Ngân hàng thương mại và Tín dụng ngân hàng - ĐH Tài chính

    Tài liệu Ngân hàng thương mại và Tín dụng ngân hàng gồm các chương sau: Chương I - Lý luận chung về ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng, Chương II - Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của NHTM và biểu hiện thực tế ở Việt Nam, Chương III - Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số...

     57 p tgu 29/06/2015 365 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu