• Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4 trình bày các điều kiện thanh toán quốc tế quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Các nội dung chính trong chương này gồm: Điều kiện về tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, điều kiện về phương thức thanh toán,...và một số nội dung khác.

   34 p tgu 22/01/2016 253 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về Options – Chiến lược kinh doanh. Các nội dung chính trong chương này: Chiến lược kết hợp một quyền chọn và một chứng khoán, chiến lược spread, chiến lược combination. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p tgu 25/06/2017 252 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 7 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 7 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 7 trình bày những lý thuyết cơ bản về bảo hiểm. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của bảo hiểm, các thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm, phân loại và nguyên tắc bảo hiểm, các nội dung cơ bản của quy tắc bảo hiểm.

   46 p tgu 22/01/2016 252 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 5 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 5 - Đại học Ngoại thương

  Chương 5 trình bày những lý thuyết chung về tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được: Khái niệm tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, phân loại hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p tgu 22/01/2016 250 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Các định chế tài chính trung gian" trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 08/01/2017 249 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Phương (tt) (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Phương (tt) (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường ngoại hối, các giao dịch kinh doanh ngoại hối, Chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p tgu 09/10/2016 249 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3 trình bày các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong ngoại thương. Các nội dung chính được giới thiệu trong chương này gồm có: Hối phiếu thương mại (Commercial Draft), séc (cheque), kỳ phiếu (Promissory Note ), thẻ tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 22/01/2016 248 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 2 đề cập đến hợp đồng giao sau và hợp đồng kỳ hạn. Các nội dung chính trong chương gồm: Khái niệm về hợp đồng giao sau, đặc điểm của hợp đồng giao sau, khái niệm về hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn, phân tích sự khác biệt giữa hợp đồng giao sau và hợp đồng kỳ hạn, phân tích hàm số và đồ thị lợi nhuận...

   24 p tgu 25/06/2017 247 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Phương (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Phương (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các phương tiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cách thức trả tiền trong hoạt động mua bán ngoại thương, hối phiếu thương mại, tạo lập hối phiếu và kiểm tra hối phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p tgu 09/10/2016 247 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các lý thuyết cầu tiền tệ (lý thuyết định lượng tiền tệ, lý thuyết ưu thích thanh khoản của Keynes, lý thuyết của Friedman); các khối tiền trong lưu thông; các chủ thể cung ứng tiền.

   30 p tgu 09/10/2016 247 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 9 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 9 - ĐH Ngoại thương

  Chương 9 trình bày các nội dung liên quan đến thị trường vay thế chấp như: Tổng quan về vay thế chấp (mortgages), đặc trưng của vay thế chấp bất động sản, tạo lập kênh tài trợ thế chấp, sự tham gia của định chế tài chính vào thị trường vay thế chấp,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p tgu 25/06/2017 246 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 5 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 5 trình bày về nghiệp vụ cho vay hộ gia đình. Thông qua chương này người học sẽ biết được cho vay hộ gia đình là như thế nào, biết phân loại cho vay hộ gia đình và nắm bắt được quy trình cho vay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p tgu 09/10/2016 243 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số