• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian, giá trị tương lai của tiền, đường thời gian, giá trị hiện tại của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 22/03/2017 303 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Thị Thanh Phương (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Thị Thanh Phương (ĐH Ngoại thương)

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các điều kiện thanh toán quốc tế trong hợp đồng mua bán ngoại thương" cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều kiện tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, phương thức thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán nhờ thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p tgu 09/10/2016 299 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể hiểu được bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp, thu nhập và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

   37 p tgu 09/10/2016 295 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính Quốc tế được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; cán cân thanh toán quốc tế; sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế; sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài; các định chế tài chính quốc...

   43 p tgu 09/10/2016 293 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 - Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 - Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 10 - Ngân hàng thương mại giới thiệu tới các bạn những nội dung về quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại; chức năng của ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại.

   34 p tgu 09/10/2016 290 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính công

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính công

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước và hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm tài chính công; vai trò tài chính công; khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; cân đối thu...

   55 p tgu 08/01/2017 289 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế trình bày về thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế; các điều kiện thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; khái niệm tín dụng quốc tế; các hình...

   24 p tgu 09/10/2016 287 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh - Chương 6 trình bày về Options – Hợp đồng quyền chọn. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung như: Khái niệm về hợp đồng quyền chọn, cơ chế giao dịch trên thị trường quyền chọn, phân loại hợp đồng quyền chọn, phân tích hàm số và đồ thị lợi nhuận của hợp đồng quyền chọn, sử dụng hợp đồng...

   26 p tgu 25/06/2017 287 1

 • Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 4 đề cập đên vấn đề định giá hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau. Nội dung chính của chương này gồm: Tài sản đầu tư và tài sản tiêu dùng, bán khống, các giả định khi định giá Forward và Future, định giá kỳ hạn đối với tài sản đầu tư không có thu nhập và có thu nhập, định giá kỳ hạn đối với tài sản tiêu dùng.

   19 p tgu 25/06/2017 287 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 17 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 17 - ĐH Ngoại thương

  Chương 17 trang bị cho người học những hiểu biết về Hoạt động của ngân hàng thương mại. Cấu trúc chương này gồm có những nội dung cụ thể như: Vai trò trung gian tài chính của ngân hàng thương mại, cấu trúc thị trường của ngân hàng, nguồn quỹ của ngân hàng thương mại, sử dụng quỹ của ngân hàng thương mại, hoạt động ngoại bảng, Dịch vụ...

   27 p tgu 25/06/2017 282 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 4 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 4 - Đại học Ngoại thương

  Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tài chính. Trong chương này gồm có các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính. Mời tham khảo.

   19 p tgu 22/01/2016 281 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 19 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 19 - ĐH Ngoại thương

  Chương 19 cung cấp những kiến thức liên quan đến quản trị ngân hàng. Trong chương này người học tìm hiểu những vấn đề sau: Quản trị ngân hàng, quản trị thanh khoản, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, quản trị rủi ro trong các hoạt động quốc tế, quản trị nguồn vốn của...

   48 p tgu 25/06/2017 278 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số