• Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

    Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

    "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2" được biên soạn với các nội dung kế toán thành phẩm, tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền; kế toán khoản phải thu, phải trả.

     99 p tgu 31/12/2020 13 0

  • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

    Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

    "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung đó là kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản đầu tư; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

     84 p tgu 31/12/2020 9 0

  • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lí nhà nước về đất đai, địa vị pháp lí của người sử dụng đất, hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     256 p tgu 30/11/2020 16 0

  • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2 tiếp tục trình bày các kiến thức thủ tục hành chính về đất đai, chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạn pháp luật đất đai,... Mời các bạn cùng...

     188 p tgu 30/11/2020 14 0

  • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1 gồm các nội dung trình bày về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng đất,... Mời...

     138 p tgu 30/11/2020 16 0

  • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2 hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     234 p tgu 30/11/2020 16 0

  • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1 trình bày các khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     170 p tgu 30/11/2020 15 0

  • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2 chia sẻ đến bạn các kiến thức về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     189 p tgu 30/11/2020 15 0

  • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

    Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái quát về Luật Lao động Việt Nam, các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     298 p tgu 30/11/2020 13 0

  • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

    Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động, chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, thời giơ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     306 p tgu 30/11/2020 13 0

  • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

    Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

    Tiếp nội dung phần 1 với 2 chương cuối của Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm) giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đại cương về pháp luật quốc tế, đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

     60 p tgu 30/12/2019 107 2

  • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

    Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

    Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm trình bày 8 chương với nội dung như: Những khái niệm chung về nhà nước, những khái niệm chung về pháp luật, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và...

     274 p tgu 30/12/2019 116 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số