• Giáo trình Hàn TIG, MIG/MAG

  Giáo trình Hàn TIG, MIG/MAG

  Sau khi học xong bài Giáo trình Hàn TIG, MIG/MAG này người học sẽ có khả năng: Nắm được khái niệm, ưu nhược điểm của phương pháp hàn MIG/MAG; Trình bày được nguyên lý và mô tả được các bộ phận của máy hàn MAG, MIG; Thao tác các nút điều chỉnh dòng điện hàn, điện áp hàn, tốc độ đẩy dây hàn, quá trình hàn liên tục và không liên tục. Kết...

   190 p tgu 30/05/2022 15 0

 • Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự

  Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự

  Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống audio và video tương tự, hệ thống thu và phát thanh tương tự, hệ thống thu và phát hình trắng đen, hệ thống thu phát hình màu.

   175 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện

  Giáo trình Kỹ thuật điện

  Giáo trình Kỹ thuật điện cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha, máy biến áp, máy điện quay, kỹ thuật đo lường điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   132 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều khiển lập trình

  Giáo trình Kỹ thuật điều khiển lập trình

  Nội dung giáo trình gồm 4 chương được trình bày như sau: Hệ thống điều khiển và bộ điều khiển logic khả trình, ngôn ngữ lập trình PLC, kỹ thuật lập trình PLC, truyền thông trên PLC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   177 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Giáo trình Máy điện 1

  Giáo trình Máy điện 1

  Giáo trình được biên soạn dành cho các bạn sinh viên đại học ngành kỹ thuật điện và điện tự động của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định, với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về máy điện, máy biến áp, lý luận chung của máy điện xoay chiều, máy điện không đồng bộ.

   177 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất, phương pháp nghiên cứu, thứ nguyên và đơn vị, khối lượng riêng, thể tích riêng, trọng lượng riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p tgu 30/05/2022 21 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm tĩnh học lưu chất, áp suất thủy tĩnh, phương trình vi phân cơ bản tĩnh học lưu chất, tĩnh học tuyệt đối (lưu chất cân bằng trong trường trọng lực),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p tgu 30/05/2022 22 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 4: Dòng chảy đều trong ống cung cấp cho học viên những kiến thức về phương trình cơ bản, phân bố vận tốc, tổn thất dọc đường trong ống, tổn thất cục bộ trong đường ống, đường ống phân nhánh nối các bồn chứ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 3: Động lực học lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về hai phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất, một số khái niệm thường dùng, phân loại chuyển đông, gia tốc của phần tử lưu chất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   43 p tgu 30/05/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong kênh hở cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung, công thức Chezy và Manning, xác định hệ số nhám, tính toán dòng đều, các dạng bài toán mặt cắt lợi nhất về mặt thủy lực đối với kênh hình thang,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p tgu 30/05/2022 19 0

 • Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản

  Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản cung cấp cho học viên những kiến thức về chuyển động thế (chuyển động không quay), các chuyển động thế phẳng cơ bản, chồng nhập nhiều chuyển động thế phẳng cơ bản, lực cản, lực nâng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Nội dung chương 4 Bài giảng giảng Giải tích mạch - phân tích mạch trong miền thời gian nghiên cứu hoạt động của mạch điện trong chế độ quá độ, tính toán các sơ kiện, ứng dụng phương pháp tích phân kinh điển để tính mạch quá độ, ứng dụng biến đổi Laplace giải mạch quá độ. Mời các bạn tham khảo.

   75 p tgu 30/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số