• Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 Trường điện từ biến thiên cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương trình sóng của Trường điện từ biến thiên; dạng phức của các phương trình Trường điện từ biến thiên; sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng, tuyến tính; khảo sát sự lan truyền của sóng...

   26 p tgu 10/02/2022 21 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 Bức xạ điện từ cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tố anten thẳng; Tính định hướng; Cường độ bức xạ; Độ định hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p tgu 10/02/2022 21 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 Sóng điện từ trong ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về ODS; ODS hình chữ nhật; Tính chất của ống dẫn sóng; Hệ số tắt dần trong ODS; Hộp cộng hưởng.

   17 p tgu 10/02/2022 18 0

 • Bài giảng Điện tử ứng dụng - Nguyền Trọng Khanh & Hồ Anh Khoa

  Bài giảng Điện tử ứng dụng - Nguyền Trọng Khanh & Hồ Anh Khoa

  Bài giảng Điện tử ứng dụng gồm có 3 chương cung cấp cho người học những kiến thức như: Linh kiện giao tiếp và mạch ứng dụng; Mạch nguồn; Mạch chuyển đổi tương tự số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 10/02/2022 20 0

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 1 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 1 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 1 Giới thiệu chung hệ thống cơ điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về hệ thống cơ điện tử; Thành phần chính của cơ điện tử; Phân loại hệ cơ điện tử; Cấu trúc cơ bản hệ cơ điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p tgu 10/02/2022 25 0

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 2 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 2 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 2 Thành phần đầu vào của hệ thống cơ điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Môđun môi trường; Môđun đo lường; Bộ cảm biến và bộ chuyển đổi; Cảm biến đo chuyển vị; Cảm biến đo lực; Cảm biến nhiệt; Cảm biến tiếp xúc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p tgu 10/02/2022 25 0

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 3 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 3 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 3 Cơ cấu chấp hành cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về cơ cấu chấp hành; Các cơ cấu chấp hành và đặc tính; Hệ thống thủy lực và khí nén; Các phần tử xử lý và điều chỉnh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p tgu 10/02/2022 27 0

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 4 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 4 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 4 Các bộ phận điều khiển trong hệ thống cơ điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống điều khiển mở và phản hồi; Hệ điều khiển tuần tự; Điều khiển dựa trên vi xử lý; Điều khiển số và các cổng logic, phương pháp điều khiển tỷ lệ, các thiết bị xử lý điều khiển;...Mời...

   36 p tgu 10/02/2022 26 0

 • Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 5 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 5 - TS. Ngô Hà Quang Thịnh

  Bài giảng Hệ thống cơ điện tử: Chương 5 Thiết kế công cụ và thiết kế sản phẩm cơ điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế và chế tạo sản phẩm cơ điện tử, một số công cụ chủ yếu thiết kế sản phẩm cơ điện tử, kỹ thuật phần mềm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p tgu 10/02/2022 26 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 Môi chất lạnh và chất tải lạnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các môi chất lạnh thường dùng môi chất lạnh; Định nghĩa và các môi chất lạnh thường dùng chất tải lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p tgu 10/02/2022 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh và các phương pháp làm lạnh nhân tạo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa kinh tế kỹ thuật lạnh; Các phương pháp làm lạnh nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p tgu 10/02/2022 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 Đại cương hệ thống lạnh nén hơi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các trạng thái của vật chất; Các quá trình làm việc trong hệ thống lạnh nén hơi; Các thiết bị chính trong hệ thống lạnh nén hơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p tgu 10/02/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số