• Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 Hệ thống lạnh nén hơi một cấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp; Bài tập tính toán chu trình máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p tgu 10/02/2022 15 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 Giới thiệu một số hệ thống nhiệt lạnh thường gặp cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt; Hệ thống nhiệt; Hệ thống lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p tgu 10/02/2022 18 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 Vật liệu chịu lửa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về vật liệu chịu lửa – Phân loại; Các tính chất cơ bản của vật liệu chịu lửa; Đặc tính một số loại vật liệu chịu lửa thường gặp.

   30 p tgu 10/02/2022 12 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 Vật liệu cách nhiệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu chịu lửa – cách nhiệt; Vật liệu cách nhiệt vô cơ; Vật liệu cách nhiệt hữu cơ; Tính toán cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p tgu 10/02/2022 14 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 Vật liệu kim loại cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ tính của Kim loại; Các loại kim loại thường sử dụng trong lãnh vực nhiệt; Tính toán sức bền thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p tgu 10/02/2022 14 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 Vật liệu chế tạo thiết bị lạnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số hệ thống lạnh; Các loại kim loại thường sử dụng trong hệ thống lạnh; Vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p tgu 10/02/2022 19 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa việc cách nhiệt, cách ẩm; Một số VL cách nhiệt, cách ẩm thông dụng; Tính toán bề dày lớp cách nhiệt; Tính toán kiểm tra đọng sương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p tgu 10/02/2022 14 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 Vật liệu hút ẩm và dầu bôi trơn cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu hút ẩm; Dầu bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p tgu 10/02/2022 12 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình giới thiệu về tổ hợp lạnh cụ thể, về tính toán thiết kế kho lạnh, phương pháp làm lạnh chất lỏng, chất khí, tủ lạnh gia đình, máy lạnh thương nghiệp và buồng lạnh lắp ghép, các phương pháp và máy sản xuất nước đá, đá khô, các ứng dụng của kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật bơm nhiệt, điều hòa không...

   366 p tgu 28/12/2021 47 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường được biên soạn nhằm giúp học viên hiểu biết rõ về các cơ sở toán học, cơ sở thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính để có thể thiết kế một hệ thống hay mô hình tính toán trên máy tính; có khả năng phân tích vấn đề và xác định các thành phần cần thiết để có thể giải...

   7 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về tập hợp; hàm; quan hệ; đồ thị, cây; chuỗi và ngôn ngữ; boolean logic; định nghĩa, định lý và chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p tgu 28/12/2021 33 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn, biểu diễn hình học của Ôtômat hữu hạn; định nghĩa hình thức; thiết kế ôtômat hữu hạn; ngôn ngữ chính quy; toán tử chính quy; tính đóng của toán tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p tgu 28/12/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số