• Bài giảng Một số lí thuyết tâm lí dạy học

    Bài giảng Một số lí thuyết tâm lí dạy học

    Mời các bạn cùng tìm hiểu bài giảng "Một số lí thuyết tâm lí dạy học" hướng đến trình bày các nội dung nghiên cứu chính: Thuyết liên tưởng, thuyết hành vi, thuyết hoạt động, quan điểm lấy người học làm trung tâm.

     24 p tgu 29/06/2015 274 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số