• Giáo trình topo

  Giáo trình topo

  Giáo trình gồm 3 chương: tập hợp - lực lượng của các tập hợp, không gian tôpô, không gian mêtric; mỗi chương đều có bài tập tự luận minh họa để các bạn củng cố lại lý thuyết. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tgu 29/07/2017 280 2

 • Ebook Đại số đồng đều: Phần 1 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Ebook Đại số đồng đều: Phần 1 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Phần 1 cuốn sách "Đại số đồng đều" giới thiệu tới người học các nội dung: Phạm trù môđun (môđun và đồng cấu, tổng trực tiếp và tích trực tiếp, dãy khớp, môđun tự do), các hàm tử Hom và Tenxơ (hàm tử Hom, môđun xạ ảnh, môđun nội xạ, các hàm tử Tenxơ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p tgu 09/10/2016 173 1

 • Ebook Đại số đồng đều: Phần 2 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Ebook Đại số đồng đều: Phần 2 - Nguyễn Viết Đông, Trần Huyên

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đại số đồng đều", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Đồng điều (phức và đồng điều, dãy đồng điều khớp, đồng điều kỳ dị), các hàm tử TORn và EXTn (phép giải, hàm tử xoán, hàm tử mở rộng). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p tgu 09/10/2016 184 1

 • Bài giảng Giải tích 3 - ThS. Phan Văn Danh

  Bài giảng Giải tích 3 - ThS. Phan Văn Danh

  Bài giảng Giải tích 3 do ThS. Phan Văn Danh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về: Hàm nhiều biến - Giới hạn và sự liên tục; phép tính vi phân của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p tgu 09/10/2016 290 4

 • Ebook Hình học vi phân

  Ebook Hình học vi phân

  Cuốn sách "Hình học vi phân" do Đỗ Ngọc Diệp và Nông Quốc Chinh biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức: Đường và căn bậc hai, lý thuyết đường cong Rn, đại số tensơ, đại số ngoài, tensơ đối xứng, lý thuyết mặt cong R3,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p tgu 22/09/2016 171 1

 • Ebook Đại số tuyến tính - Phan Huy Thiện

  Ebook Đại số tuyến tính - Phan Huy Thiện

  Cuốn sách "Đại số tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc của tự đồng cấu tuyến tính, không gian véc tơ Euclid, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương, hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p tgu 22/09/2016 197 1

 • Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tam thức bậc hai và ứng dụng; phương trình, bất phương trình; hệ phương trình, hệ bất phương trình; bất đẳng thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   195 p tgu 21/05/2016 218 2

 • Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 1: Đại số lượng giác)", phần 2 giới thiệu các nội dung: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; biến đổi lượng giác; phương trình, hệ phương trình lượng giác; hệ thức trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   202 p tgu 21/05/2016 220 3

 • Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bất đẳng thức; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số; phương trình, bất phương trình bậc nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   278 p tgu 21/05/2016 238 1

 • Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán (Tập 2: Đại số)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành đã trình bày các nội dung chủ đề 4 - Phương trình, bất phương trình bậc 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p tgu 21/05/2016 227 2

 • Bài giảng Phương trình vi phân - Nguyễn Thị Phương Lan

  Bài giảng Phương trình vi phân - Nguyễn Thị Phương Lan

  Bài giảng "Phương trình vi phân" trình bày các nội dung: Phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân, khái niệm phương trình đạo hàm riêng, phân loại phương pháp tách biến - Nguyên lý cộng nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 11/03/2016 200 1

 • Giáo trình Giải tích hàm một biến

  Giáo trình Giải tích hàm một biến

  Giáo trình "Giải tích hàm một biến" có kết cấu gồm 12 chương, trình bày về tập hợp và số thực, dãy số và chuỗi số, hàm số, đạo hàm suy rộng, nguyên hàm, tích phân bất định và tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   239 p tgu 11/03/2016 893 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số