• Giáo trình Truyền nhiệt: Phần 1 - GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên)

  Giáo trình Truyền nhiệt: Phần 1 - GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên)

  Giáo trình Truyền nhiệt do GS.TSKH. Đặng Quốc Phú chủ biên biên soạn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết truyền nhiệt, truyền chất nhằm giúp bạn đọc có khả năng độc lập giải quyết một số vấn đề phổ biến về truyền nhiệt, truyền chất. Sách gồm 5 phần với 11 chương. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm nội dung 5 chương...

   107 p tgu 18/11/2014 476 5

 • Giáo trình Lưu biến học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Giáo trình Lưu biến học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Phần 2 Giáo trình Lưu biến gồm nội dung chương 7 đến chương 12. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Các hiện tượng phi tuyến tính tổng quát, tính nhớt cấu trúc, hiệu ứng Vâysenber, độ bền, lưu biến vi mô, phép đo vi biến.

   86 p tgu 18/11/2014 371 2

 • Giáo trình Lưu biến học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Giáo trình Lưu biến học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Giáo trình Lưu biến học được trình bày trong 12 chương, nhằm trang bị cho các kĩ thuật viên làm tài liệu tra cứu ứng dụng trong sản xuất thực tế. Đồng thời cung cấp nội dung cơ bản làm cơ sở để giáo viên tham khảo, cũng như các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ứng dụng phát triển trong các luận văn và giải quyết đề tài thực tế...

   66 p tgu 18/11/2014 342 2

 • Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Cơ học vật rắn gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Nghiên cứu năng lượng các hệ chất, tiếp xúc giữa hai vật rắn - Định luật về ma sát, sự quay của vật rắn quanh một trục cố định.

   108 p tgu 18/11/2014 375 2

 • Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cơ học vật rắn gồm có tất cả 6 chương và phần các bài toán điển hình. Phần 1 giáo trình sau đây trình bày các nội dung: Động học các hệ chất, chuyển động của một vật rắn, nghiên cứu động lực các hệ chất.

   70 p tgu 18/11/2014 457 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số