• Cơ sở Vật lý chất rắn - GS.TS Lê Khắc Bình

    Cơ sở Vật lý chất rắn - GS.TS Lê Khắc Bình

    Cơ sở Vật lý chất rắn cung cấp cho bạn đọc các nội dung cơ bản sau: Tinh thể chất rắn, liên kết trong tinh thể chất rắn, dao động của mạng tinh thể, tính chất nhiệt của chất rắn,...Tài liệu này phục vụ cho các giảng viên, sinh viên ngành vật lý tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

     468 p tgu 29/01/2015 767 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu