• Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11", phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Hirocacbon không no, hirocacbon no, hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen,ancol phennol, andehit - xeton - axit cacbonxylic.

   106 p tgu 24/05/2017 251 1

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu đáp án phần hóa hữu cơ, đáp án phần hóa vô cơ, các đề thi thử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p tgu 18/06/2016 276 5

 • Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" có cấu trúc gồm 3 phần giới thiệu các phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học, những bài tập trắc nghiệm tổng hợp và hướng dẫn giải nhanh. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   142 p tgu 18/06/2016 302 2

 • Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" do NXB Đại học Sư phạm phát hành, phần 2 là đáp án và các hướng dẫn giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p tgu 18/06/2016 254 1

 • Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học" cung cấp một số phương pháp giải nhanh các dạng toán hóa phức tạp, thường gặp trong các đề thi Đại học và 640 câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tự tham khảo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   131 p tgu 18/06/2016 236 2

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phương pháp giải các bài tập ancol - Phenol - Ete, phương pháp giải các bài tập amin - Aminoaxit - Protein, phương pháp giải các bài tập polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p tgu 18/06/2016 285 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản, bài tập mẫu và các bài tập trắc nghiệm về este, cacbohiđrat, amin - Amino axit - Protein, polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p tgu 18/06/2016 291 1

 • Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học" giới thiệu 10 đề luyện tập, mỗi đề gồm: 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 đề tự luận. Phần 1 cuốn sách giới thiệu 6 bộ đề đầu tiên. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p tgu 18/06/2016 270 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 2)" do TS. Cao Cự Giác chủ biên giới thiệu tới người đọc các bài soạn về các nội dung: Đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p tgu 18/06/2016 245 1

 • Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc 3 đề thi thử và phần đáp án, hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p tgu 18/06/2016 262 1

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Crom - Sắt - Đồng và một số kim loại khác, một số đề thi mẫu theo hướng ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   173 p tgu 18/06/2016 300 1

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Hóa học" gồm 29 bài giảng chọn ôn hệ thống lại toàn bộ kiến thức hóa học trong chương trình Hóa THPT. Phần 1 cuốn sách cung cấp các kiến thức 20 bài giảng đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   174 p tgu 18/06/2016 261 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số