• Ebook Vật rắn vô định hình và công nghệ cao: Phần 1

  Ebook Vật rắn vô định hình và công nghệ cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vật rắn vô định hình và công nghệ cao" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu trúc vật rắn, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật rắn, cấu trúc dải năng lượng điện tử trong chất rắn vô định hình. Mời các bạn tham khảo.

   134 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Ebook Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình (tái bản lần thứ 1 có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Ebook Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình (tái bản lần thứ 1 có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu thép; hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu gạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Ebook Máy xây dựng: Phần 1

  Ebook Máy xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Máy xây dựng" được biên soạn nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về máy xây dựng, giới thiệu chức năng kết cấu và nguyên lý làm việc của các chủng loại máy và thiết bị chủ yếu trong thi công xây dựng. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   152 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 2

  Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc cách sử dụng ANSYS để giải các bài toán kết cấu bao gồm: Xây dựng mô hình hình học, tính toán hệ thanh dàn, tính toán dầm, bài toán tấm và vỏ, giải các bài toán ổn định, giải bài toán dao động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Ebook Máy xây dựng: Phần 2

  Ebook Máy xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Máy làm đất, thiết bị gia cố nền móng, máy và thiết bị gia công đá, máy phục vụ công tác bê tông, máy và thiết bị làm đường, máy khai thác xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Ebook Vật rắn vô định hình và công nghệ cao: Phần 2

  Ebook Vật rắn vô định hình và công nghệ cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách do GS, Vũ Đình Cự và GS. Nguyễn Xuân Chánh biên soạn giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Bán dẫn vô định hình, chất rắn dùng làm máy phát lượng tử, sợi quang và ứng dụng trong viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương III: Cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại hiệu quả và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, nhận dạng chi phí và lợi ích, phân tích tài chính và dự án đầu tư. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   67 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng, trình bày các kiến thức: đầu tư và dự án đầu tư, các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, các hình thức lựa chọn nhà thầu trong các dự án đầu tư xây dựng, phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng...

   93 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương V - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương V - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương V: Cơ sở lý luận về kinh tế trong xây dựng, trình bày các nội dung cơ bản sau: khái niệm, ý nghĩa của công tác thiết kế, tổ chức công tác thiết kế trong xây dựng, nội dung của hồ sơ thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng...

   23 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương IV - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương IV - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dựng tiến bộ công nghệ xây dựng, trình bày các kiến thức: khái niệm, thành phần của công nghệ, tiến bộ công nghệ trong xây dựng, giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, cơ giới hóa xây dựng, tiêu chuẩn hóa và định hình hóa,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và...

   22 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VI - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VI - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VI: Phương pháp xác định chi phí xây dựng và dự toán, giới thiệu các nội dung: những đặc điểm của việc xác định chi phí xây dựng, quá trình hình thành giá của dự án xây dựng, phương pháp lập tổng mức đầu tư, phương pháp tính theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình, phương pháp lập dự toán,... Đây là...

   35 p tgu 25/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VII - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương VII - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương VII: Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, trình bày các nội dung: khái niệm, vốn cố định, vốn lưu động, các phương pháp tính khấu hao. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   47 p tgu 25/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số