• Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về WebServices, đặc điểm của WebServices, kiến trúc WebServices, các giao thức truyền trong WebServices, mô hình ứng dụng Web service, xây dựng Web service. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p tgu 31/01/2020 70 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Servlet là gì? Servlet scope object, servlet request, servlet response, section tracking. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 31/01/2020 36 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: JSP là gì? Vòng đời của một JSP, mối quan hệ giữa JSP và Servlet, kỹ thuật sinh nội dung động với JSP, gọi mã nguồn Java sử dụng JSP scripting elements, xử lý lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 31/01/2020 62 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp)

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp)

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp). Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Page Directive, JSP Include, JSP Forward. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p tgu 31/01/2020 62 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Custom tags là gì? Tại sao cần Custom tags? Tag library, Simple Custom Tag, Attibute Custom Tag. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p tgu 31/01/2020 58 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 1: Tổng quan về phát triển Web với Java EE

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 1: Tổng quan về phát triển Web với Java EE

  Bài 1 - Tổng quan về phát triển Web với Java EE. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Giới thiệu Java EE; mô hình web service trên Java EE; web application,components, và Web container; cấu hình ứng dụng Web; giới thiệu về mẫu thiết kế MVC; một số web application framework. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tgu 31/01/2020 63 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Many - to - One, One to One, One to Many, Many to Many. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   73 p tgu 31/01/2020 37 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 6: Giới thiệu Hibernate Framework

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 6: Giới thiệu Hibernate Framework

  Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Hibernate Framework là gì? Hibernate vs JDBC, vòng đời của Hibernate, các bước sử dụng Hibernate, cấu hình Hibernate. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p tgu 31/01/2020 61 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 8: Hibernate Query Language

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 8: Hibernate Query Language

  Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Hibernate Query Language (HQL), HQL - from HQL - select, HQL - aggregate function, HQL - where, HQL - Expression, HQL - order by, HQL - group by & having, HQL - sub query.

   31 p tgu 31/01/2020 56 0

 • Truyền động động cơ không đồng bộ không cảm biến tốc độ với ước lượng điện trở rô to sử dụng mạng nơ ron nhân tạo

  Truyền động động cơ không đồng bộ không cảm biến tốc độ với ước lượng điện trở rô to sử dụng mạng nơ ron nhân tạo

  Bài viết trình bày hệ truyền động động cơ không đồng bộ ba pha không cảm biến tốc độ điều khiển véc tơ gián tiếp với điện trở rô to được ước lượng sử dụng mạng nơ ron nhân tạo. Việc ước lượng điện trở rô to đã cải thiện và nâng cao chất lượng của hệ truyền động.

   12 p tgu 31/01/2020 57 0

 • Nghiên cứu mô hình tựa luật xây dựng hệ thống tính toán đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược

  Nghiên cứu mô hình tựa luật xây dựng hệ thống tính toán đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược

  Bài viết nghiên cứu lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo với phương pháp biểu diễn và suy luận sử dụng giải thuật suy luận tựa luật. Thông qua việc biểu diễn luật kết hợp cơ chế suy luận tựa luật cho các nguyên tắc tác chiến của Nghệ thuật Quân sự Việt nam, bài báo xây dựng mô hình tính toán đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch -...

   10 p tgu 31/01/2020 68 0

 • Sơ đồ chữ ký đồng thời an toàn dựa trên mã BCH ghép tầng

  Sơ đồ chữ ký đồng thời an toàn dựa trên mã BCH ghép tầng

  Chữ ký đồng thời là sơ đồ chữ ký có tính chất đặc biệt cho phép trao đổi thông tin giữa hai thực thể một cách ngang hàng mà vẫn đảm bảo tính riêng tư của mỗi bên. Bài viết đề xuất một sơ đồ chữ ký số kháng lượng tử dựa trên mã BCH ghép tầng cho phép rút gọn kích thước khóa và đảm bảo các yêu cầu an ninh của chữ ký đồng thời.

   8 p tgu 31/01/2020 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số