• Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 6 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 6 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 6: Thừa kế" tìm hiểu vấn đề chung về thừa kế như khái niệm, các nguyên tắc, một số quy định chung của thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật; quy định của pháp luật về thanh toán và phân chia di sản thừa kế cũng như vận dụng được các quy định này vào thực tế.

   48 p tgu 28/02/2021 68 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 5: Quyền khác đối với tài sản" thông tin đến các bạn những kiến thức về các nội dung về quyền đối với bất động sản liền kề; phân tích được các kiến thức liên quan đến quyền hưởng dụng; các kiến thức liên quan đến quyền bề mặt.

   31 p tgu 28/02/2021 64 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 4 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 4 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 4: Nhà nước và pháp luật thế giới thời kỳ trung đại" để nắm chi tiết hơn về nhà nước và pháp luật Trung Quốc thời kỳ trung đại; nhà nước và pháp luật Tây Âu thời kỳ trung đại.

   24 p tgu 28/02/2021 52 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 2 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 2 - ThS. Trần Hồng Nhung

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 2: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật" gồm 3 nội dung đó là tổ chức công xã nguyên thủy; sự tan rã của tổ chức công xã nguyên thủy và sự hình thành nhà nước; sự ra đời của pháp luật.

   14 p tgu 28/02/2021 50 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 5 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 5 - ThS. Trần Hồng Nhung

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 5: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ cận và hiện đại" trình bày nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh; nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản hiện đại.

   41 p tgu 28/02/2021 66 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 1 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 1 - ThS. Trần Hồng Nhung

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 1: Khái quát về khoa học và môn học lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới" trình bày đối tượng nghiên cứu của lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới; phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới.

   12 p tgu 28/02/2021 58 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 3 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 3 - ThS. Trần Hồng Nhung

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thế giới cổ đại" tìm hiểu nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại; nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

   47 p tgu 28/02/2021 49 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 6 - ThS. Trần Hồng Nhung

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Bài 6 - ThS. Trần Hồng Nhung

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Bài 6: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa" trình bày về nhà nước và pháp luật Công xã Paris năm 1871; Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Xô Viết; nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân; sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông...

   34 p tgu 28/02/2021 52 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 2 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 2 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 2: Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh" trang bị cho người học cách xác định, phân loại được các hành vi hạn chế cạnh tranh; nội dung quy định của pháp luật về các hành vi hạn chế cạnh tranh cụ thể.

   27 p tgu 28/02/2021 56 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 3 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 3 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 3: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh" trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bởi Luật Cạnh tranh.

   32 p tgu 28/02/2021 50 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 - TS. Trần Thị Thu Phương

  thông qua "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 1: Tổng quan về cạnh tranh và luật cạnh tranh" này người học sẽ nắm được tổng quan về cạnh tranh; tổng quan về luật cạnh tranh.

   28 p tgu 28/02/2021 50 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh" trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   18 p tgu 28/02/2021 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số