• Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p tgu 25/07/2022 10 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản lý tài chính trong giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quản lý thiết bị trong nhà trường, thông tin quản lý giáo dục trong nhà trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p tgu 25/07/2022 10 0

 • Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bạn định trả bao nhiêu để mua được xe hôm nay? Nhập môn lý thuyết trò chơi, lý thuyết trò chơi nâng cao, loại trừ bom, tấm khăn giấy kiến tạo hòa bình: cách đặt câu hỏi, định trước tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p tgu 29/03/2022 47 0

 • Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 2

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 2

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tua nhanh hiện tại, làm thế nào để đoán trước những điều không thể đoán trước, giải trí với lịch sử, dám đối mặt với sự bối rối, dự báo lớn: lịch sử hiệp ước Worms và thăng trầm của hội nghị Bali.

   165 p tgu 29/03/2022 43 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Việt Nam trong hệ thống phân công lao động quốc tế; Các nguồn lực phát triển của Việt Nam; Tổ chức lãnh thổ việt nam; Tổ chức lãnh thổ của các ngành kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p tgu 29/03/2022 45 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức về: Mô hình hồi quy hai biến - một vài tư tưởng cơ bản, mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thiết, hồi quy bội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p tgu 31/07/2021 110 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Kinh tế lượng trang bị cho người học những kiến thức về hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p tgu 31/07/2021 106 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 1 Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khan hiếm các nguồn lực và ba vấn đề kinh tế cơ bản, khái niệm kinh tế học, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của kinh tế học, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vi mô và kinh tế...

   10 p tgu 30/05/2021 88 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 2 - Thị trường cung, cầu và vai trò của chính phủ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường, cầu, cung, quan hệ cung – cầu và cân bằng thị trường, các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và dịch chuyển đường cầu, thị trường tự do và điều tiết giá cả, cơ chế thị trường tự và vai trò của chính phủ.

   10 p tgu 30/05/2021 71 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 3 - Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dòng luân chuyển của nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; tổng sản phẩm quốc nội; đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; đo lường biến động giá; khái quát về mô hình tổng cầu - tổng cung và...

   20 p tgu 30/05/2021 66 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 4 Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản (tiếp), xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn, xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch, xác định sản lượng trong mô hình có sự tham gia của chính...

   21 p tgu 30/05/2021 74 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 5 Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về tiền, các chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền, ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở, ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi, kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, cầu về...

   17 p tgu 30/05/2021 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số