• Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 3 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 3 - ĐH Ngoại thương

  Chương 3 trình bày về cấu trúc của lãi suất. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các đặc trưng của hợp đồng nợ làm lợi suất thay đổi, giải thích sự khác biệt về lợi suất, giải thích lãi suất hợp lý, tiếp cận sâu hơn về cấu trúc kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 25/06/2017 344 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p tgu 22/03/2017 342 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Tài chính công

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Tài chính công

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Tài chính công bao gồm những nội dung chính về lý luận cơ bản tài chính công (sự ra đời, vai trò, khái niệm, cơ cấu tài chính công), ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.

   26 p tgu 09/10/2016 340 3

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1 trình bày về tỷ giá hối đoái. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các khái niệm, xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo, các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái, điều chỉnh tỷ giá hối đoái, các loại tỷ giá hối đoái,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p tgu 22/01/2016 337 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p tgu 22/03/2017 330 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

   9 p tgu 22/03/2017 330 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 2 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 2 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 2 trình bày những kiến thức về tín dụng như: Khái niệm và vai trò của tín dụng, phân loại tín dụng, lãi suất trong tín dụng, công cụ lưu thông tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p tgu 22/01/2016 326 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 22/03/2017 325 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Lý thuyết tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Lý thuyết tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ "Lý thuyết tài chính" gồm có những nội dung chính sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 08/01/2017 319 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 5 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 5 - ĐH Ngoại thương

  Chương 5 trang bị những kiên thức về lý thuyết và chính sách tiền tệ. Các nội dung chính trong chương gồm: Các lý thuyết tiền tệ, những đánh đổi của ngân hàng trung ương, các chỉ số kinh tế được ngân hàng trung ương theo dõi, độ trễ trong chính sách tiền tệ, đánh giá tác động của chính sách tiền tệ, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách...

   28 p tgu 25/06/2017 312 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 22/03/2017 308 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian, giá trị tương lai của tiền, đường thời gian, giá trị hiện tại của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 22/03/2017 303 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số