• Giáo trình Trường điện từ - Electromagnetic field theory

    Giáo trình Trường điện từ - Electromagnetic field theory

    Tài liệu tham khảo Giáo trình Trường điện từ - Electromagnetic field theory gồm các chương sau: Một số công thức toán học, Các định luật và nguyên lí cơ bản của trường điện từ, Tích phân các phương trình Maxwell, Sóng điện từ phẳng, Nhiễu xạ sóng điện từ.

     92 p tgu 23/07/2015 181 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số