• Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành: Phần 1

  Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành: Phần 1

  Cuốn sách Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành được biên soạn thành 10 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương 1 Nguyên liệu; Chương 2 Xử lý nguyên liệu; Chương 3 Sản xuất dịch nha; Chương IV Lên men và tàng trữ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   290 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành: Phần 2

  Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành: Phần 2

  Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương V Lọc và ổn định bia; Chương VI Chiết rót và đóng gói; Chương VII Phân tích kiểm nghiệm; Chương VIII Vệ sinh công nghiệp; Chương IX Các loại bia và đặc tính của chúng; Chương X Hệ thống phụ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   307 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kiến thức chung để tính toán và thiết kế máy sản xuất thực phẩm; cấu tạo và phân loại máy sản xuất thực phẩm; yêu cầu cơ bản đối với máy sản xuất thực phẩm; những vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo thiết bị sản...

   84 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng sản phẩm thực phẩm lỏng; máy để phân riêng huyền phù thực phẩm phân tán thô; những máy ly tâm dùng trong sản xuất thực phẩm; cơ sở vật lý và tính toán quá trình ly tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để phân riêng từng chiếc sản phẩm thực phẩm dẻo và máy để cắt chúng; máy xay xát và đánh bóng sản phẩm thực phẩm dạng hạt rời; máy để nghiền sản phẩm thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để trộn sản phẩm thực phẩm rời; những máy vỏ quay để gia công cơ, nhiệt và hóa học sản phẩm thực phẩm rời; những máy để trộn sản phẩm thực phẩm dẻo (dạng bột nhào); máy để khuấy trộn sản phẩm thực phẩm...

   76 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: máy để ép sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc; cơ sở tính toán bản mỏng, khuôn cối và vít đẩy của máy ép; lý thuyết chung về uốn bản tròn chịu tải trọng đối xứng; tính toán vít đẩy của máy ép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm (Tập 3)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những máy định lượng các cấu tử sản phẩm thực phẩm; những máy để phân lượng sản phẩm thực phẩm lỏng; những máy để rửa bao bì sản phẩm thực phẩm lỏng; khái niệm cơ bản về cân bằng máy sản xuất thực phẩm;......

   93 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các phương pháp định lượng hóa học như phương pháp phân tích trọng lượng, các phương pháp phân tích thể tích bao gồm phương pháp chuẩn độ acid-base, tạo phức, kết tủa và oxy hóa khử. Phần lớn bài tập ở mức độ trung bình để giúp sinh viên làm sáng tỏ lý thuyết, suy luận và kết nối kiến thức.

   171 p tgu 30/10/2022 7 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp phân tích thể tích; Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp chuẩn độ tạo phức; Phương pháp chuẩn độ kết tủa; Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   92 p tgu 30/10/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số