• Giáo trình Cây lúa: Phần 1 - PTS. Nguyễn Thị Lẫm

  Giáo trình Cây lúa: Phần 1 - PTS. Nguyễn Thị Lẫm

  Giáo trình Cây lúa: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: vai trò và tình hình sản xuất lúa trên thế giới và trong nước; nguồn gốc và phân loại lúa; đặc điểm sinh tháu của cây lúa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p tgu 25/07/2023 22 0

 • Giáo trình Cây lúa: Phần 2 - PTS. Nguyễn Thị Lẫm

  Giáo trình Cây lúa: Phần 2 - PTS. Nguyễn Thị Lẫm

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cây lúa: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đặc điểm sinh vật học của cây lúa; kỹ thuật canh tác lúa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p tgu 25/07/2023 14 0

 • Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Đức Lương

  Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Đức Lương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phương pháp tạo giống đa bội thể và đột biến gen; ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác cải tiến giống cây trồng; phương pháp chọn lọc; đánh giá vật liệu trong chọn giống;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p tgu 25/07/2023 10 0

 • Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Đức Lương

  Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Đức Lương

  Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các khái niệm chung về chọn tạo sản xuất giống cây trồng; vật liệu khởi đầu trong công tác chọn giống thực vật; thuần hóa và nhập nội giống cây trồng; phương thức sinh sản; lai hữu tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p tgu 25/07/2023 23 0

 • Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 2 - Nguyễn Hữu Nam

  Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 2 - Nguyễn Hữu Nam

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phòng trị bệnh giun đũa bê, nghé; phòng trị bệnh chướng hơi dạ cỏ; phòng trị bệnh viêm phổi bê, nghé; phòng trị bệnh trúng động sắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p tgu 25/07/2023 11 0

 • Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 1 - Nguyễn Hữu Nam

  Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 1 - Nguyễn Hữu Nam

  Giáo trình Phòng trị bệnh cho trâu bò: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phòng trị bệnh lở mồm, long móng; phòng trị bệnh dịch tả trâu, bò; phòng trị bệnh nhiệt thán; phòng trị bệnh tụ huyết trùng; phòng trị bệnh tiên mao trùng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p tgu 25/07/2023 16 0

 • Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 2 - ThS. Vũ Đình Vượng

  Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 2 - ThS. Vũ Đình Vượng

  Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: bệnh ở hệ tim mạch; bệnh ở hệ hô hấp; bệnh ở hệ tiêu hóa; bệnh ở hệ tiết niệu; bệnh ở hệ thần kinh; bệnh rối loạn trao đổi chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p tgu 25/07/2023 31 0

 • Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 1 - ThS. Vũ Đình Vượng

  Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 1 - ThS. Vũ Đình Vượng

  Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề cơ sở của nội khoa thú y; đại cương về điều trị học; tiếp dung dịch và tiếp máu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p tgu 25/07/2023 22 0

 • Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 2 - TS. Ngô Xuân Bình

  Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 2 - TS. Ngô Xuân Bình

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các phương pháp ứng dụng trong phân tích genome; kỹ thuật cải biến di truyền ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p tgu 25/07/2023 11 0

 • Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 1 - TS. Ngô Xuân Bình

  Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 1 - TS. Ngô Xuân Bình

  Giáo trình Công nghệ Sinh học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái niệm chung, nội dung nghiên cứu ứng dụng và những thành tựu của công nghệ sinh học; công nghệ tế bào thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p tgu 25/07/2023 15 0

 • Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xác định điều kiện chăn nuôi trâu, bò đực giống; xác định giống trâu, bò đực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p tgu 25/07/2023 7 0

 • Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nuôi trâu bò đực giống (Nghề: Nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xác định thức ăn cho trâu bò đực giống; nuôi dưỡng trâu bò đực giống; chăm sóc trâu bò đực giống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p tgu 25/07/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu262450vi