• Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 2

  Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân" trình bày các nội dung: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của một số hợp chất thiên nhiên. Cuối sách là phần bài tập có lời giải và bài tập tự giải để người học tự ôn tập, củng cố kiến thức.

   395 p tgu 25/08/2023 52 0

 • Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 1

  Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân" trình bày các nội dung: Cơ sở lý thuyết, độ chuyển dịch hóa học, tương tác Spin-Spin, phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ cộng hưởng từ hạt nhân của các hạt nhân khác, phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều, thực hành phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Mời các...

   341 p tgu 25/08/2023 52 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình

  Bài giảng Thủy lực - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình

  Bài giảng Thủy lực - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm chung; chuyển động có thế, chuyển động xoáy, thế vận tốc, hàm dòng; phương trình liên tục; phương trình vi phân chuyển động cho chất lỏng lý tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   19 p tgu 25/08/2023 37 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 4: Sức cản thủy lực - Tổn thất cột chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực - Chương 4: Sức cản thủy lực - Tổn thất cột chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực - Chương 4: Sức cản thủy lực - Tổn thất cột chất lỏng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những dạng tổn thất; hai chế độ chảy, thí nghiệm Reynoldsl; phương trình cơ bản của dòng chảy đều; chế độ chảy tầng trong ống; dòng chảy rối trong ống trụ tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   15 p tgu 25/08/2023 33 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 7: Đập tràn

  Bài giảng Thủy lực - Chương 7: Đập tràn

  Bài giảng Thủy lực - Chương 7: Đập tràn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, phân loại đập tràn, công thức tổng quát tính lưu lượng qua đập tràn; tính lưu lượng qua đập tràn mặt cắt thực dụng; tính lưu lượng qua đập tràn đỉnh rộng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p tgu 25/08/2023 35 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: áp suất, áp lực thủy tĩnh, tính chất của áp suất thủy tĩnh; phương trình vi phân cân bằng ơle - điều kiện cân bằng; sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực; phương trình cơ bản thủy tĩnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   38 p tgu 25/08/2023 36 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 6: Dòng chảy ổn định không đều trong lòng dẫn hở

  Bài giảng Thủy lực - Chương 6: Dòng chảy ổn định không đều trong lòng dẫn hở

  Bài giảng Thủy lực - Chương 6: Dòng chảy ổn định không đều trong lòng dẫn hở. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung dòng không đều; độ sâu phân giới - độ dốc phân giới; phương trình vi phân của dòng không đều thay đổi chậm trong lòng dẫn hở;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p tgu 25/08/2023 29 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu môn học; tính chất vật lý của chất lỏng; các loại lực - phân loại chất lỏng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   5 p tgu 25/08/2023 42 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 5: Dòng chảy đều không áp trong lòng dẫn hở

  Bài giảng Thủy lực - Chương 5: Dòng chảy đều không áp trong lòng dẫn hở

  Bài giảng Thủy lực - Chương 5: Dòng chảy đều không áp trong lòng dẫn hở. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm dòng chảy đều; các dạng mặt cắt thường gặp; mặt cắt tốt nhất về thủy lực; phương pháp xác định độ sâu chảy đều; các bài tập thiết kế mặt cắt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   8 p tgu 25/08/2023 29 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 8: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình

  Bài giảng Thủy lực - Chương 8: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình

  Bài giảng Thủy lực - Chương 8: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hình thức nối tiếp chảy đáy; phương trình cơ bản tính nối tiếp chảy đáy; tiêu năng ở hạ lưu công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p tgu 25/08/2023 41 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - PGS. TS Nguyễn Thành Vấn

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - PGS. TS Nguyễn Thành Vấn

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: luận điểm thứ nhất của maxwell; luận điểm thứ hai của maxwell; trường điện từ và hệ các phương trình maxwell; sóng điện từ;...

   38 p tgu 25/08/2023 23 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - PGS. TS Nguyễn Thành Vấn

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - PGS. TS Nguyễn Thành Vấn

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về cảm ứng điện từ; Nắm được các hiện tượng về cảm ứng điện từ; Vận dụng giải các bài toán cụ thể về tìm dòng điện cảm ứng, giải thích các hiện tượng cảm ứng điện từ và năng lượng từ trường.

   34 p tgu 25/08/2023 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu241694173vi