• Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, hoạch định tổng hợp, điều độ sản xuất, quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   108 p tgu 30/10/2021 40 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p tgu 30/10/2021 39 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p tgu 30/10/2021 41 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết tổ chức cổ điển; Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những đóng góp đầu tiên của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những công trình lý thuyết cổ điển quan trọng...

   65 p tgu 30/10/2021 47 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về nguồn nhân lực hay hành vi tổ chức; Hành vi của cá nhân trong tổ chức (16 đặc điểm tính cách, mô hình 5 tính cách, Mô hình MBTI, mô hình Holland); Tháp nhu cầu Maslow; Douglas McGregor và thuyết X, thuyết Y;...

   62 p tgu 30/10/2021 43 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết văn hóa tổ chức; Văn hóa doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp; Các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p tgu 30/10/2021 44 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa quản trị; Bốn chức năng của quản trị; Các kỹ năng cần có của nhà quản trị; Khác biệt theo chiều dọc: các cấp bậc quản trị; Khác biệt theo chiều ngang; Vai trò của nhà quản trị; Quản trị doanh nghiệp nhỏ và tổ...

   72 p tgu 30/10/2021 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm môi trường quản trị; Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô; Nhóm yếu tố môi trường vi mô; Nhóm yếu tố môi trường nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p tgu 30/10/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Hành vi tổ chức; Sai lệch về nhận thức; Thuộc tính và tính cách; Quản trị căng thẳng; Bản chất của lãnh đạo trong quản trị; Các phong cách lãnh đạo; Cách tiếp cận Likert; Quản trị căng thẳng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p tgu 29/10/2021 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và chức năng của tổ chức; Tầm hạn quản trị; Tập trung và phân tích; Phương pháp phân chia bộ phận trong tổ chức; Cơ cấu quản trị; Đổi mới sản phẩm và công nghệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p tgu 29/10/2021 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhân lực và nguồn nhân lực và tiếp cận chiến lược; Đổi mới quản trị nguồn nhân lực; 7 bước của quá trình tuyển dụng; Quản trị tài năng: đào tạo và phát triển; Duy trì nguồn nhân lực hiệu quả; Xu...

   132 p tgu 29/10/2021 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thần khởi nghiệp; Ảnh hưởng của khởi nghiệp đối với quốc gia; Doanh nhân khởi nghiệp là ai; Doanh nghiệp xã hội – một cách tiếp cận sáng tạo để khởi nghiệp; Các hình thức hỗ trợ tài chính; Một số...

   86 p tgu 29/10/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số