• Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các phương pháp định lượng hóa học như phương pháp phân tích trọng lượng, các phương pháp phân tích thể tích bao gồm phương pháp chuẩn độ acid-base, tạo phức, kết tủa và oxy hóa khử. Phần lớn bài tập ở mức độ trung bình để giúp sinh viên làm sáng tỏ lý thuyết, suy luận và kết nối kiến thức.

   171 p tgu 30/10/2022 7 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp phân tích thể tích; Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp chuẩn độ tạo phức; Phương pháp chuẩn độ kết tủa; Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   92 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Phần 1 của giáo trình "Hóa học phân tích" cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân tích định tính giới thiệu cho sinh viên đại cương về phân tích định tính và hướng dẫn phân tích một số nhóm các cation (I, II, III, IV) và anion (I, II);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p tgu 30/10/2022 10 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 2 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Phần 2 của giáo trình "Hóa học phân tích" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân tích định lượng; giới thiệu hai phương pháp phân tích là phân tích hóa học và phân tích hóa lý; hướng dẫn làm thí nghiệm phân tích định tính và định lượng 1 số mẫu dung dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p tgu 30/10/2022 6 0

 • Giáo trình Thực hành phụ gia thực phẩm

  Giáo trình Thực hành phụ gia thực phẩm

  Giáo trình “Thực hành phụ gia thực phẩm” dùng chung cho Sinh viên bậc học Cao đẳng, Đại học thuộc ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM. Mục tiêu của tài liệu là giúp sinh viên nhận biết được tác dụng của vài loại phụ gia được sử dụng phổ biến, so sánh tính chất của mẫu có sử dụng phụ gia và mẫu đối chứng. Trong...

   75 p tgu 30/10/2022 5 0

 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 1

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp chuẩn độ acid - base. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p tgu 28/09/2022 12 0

 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 2

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxy hóa – khử, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p tgu 28/09/2022 12 0

 • Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 1

  Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Tổng quan về thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men, phương pháp phân tách thu hồi sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   174 p tgu 28/09/2022 12 0

 • Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 2

  Giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men trình bày các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Các phương pháp tinh sạch sản phẩm, các phương pháp hoàn thiện sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p tgu 28/09/2022 13 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật có nội dung gồm 3 phần và 8 bài thực hành. Phần 1 là phần A của giáo trình - Cơ sở tế bào của tính di truyền gồm 4 bài học như nguyên tắc và kỹ thuật chuẩn bị tiêu bản hiển vi, phương pháp làm tiêu bản nén tạm thời, phương pháp làm tiêu bản phấn hoa, xác định sức sống của phôi và hạt phấn.

   57 p tgu 28/06/2022 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số