• Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở của đặc tính di truyền; Vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng; Ưu thế lai và các phương pháp lai giống trong chọn giống cây trồng; Di truyền đa bội thể và chọn giống cây trồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   158 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đột biến và ứng dụng trong chọn giống cây trồng; Di truyền số lượng và phân tích tính trạng số lượng trong chọn giống cây trồng; Lai tế bào soma và nuôi cấy mô tế bào thực vật trong chọn giống cây trồng; Kỹ thuật...

   150 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thuỷ

  Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thuỷ

  Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thành phần hóa học của nho và rượu vang; Khoa học về quá trình sản xuất rượu vang; Lên men rượu trong sản xuất rượu vang; Lên men malolactic trong sản xuất rượu vang; Công nghệ sản xuất một số loại rượu uống cao độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thuỷ

  Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thuỷ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật lên men thực phẩm: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vi khuẩn lactic - đặc tính và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm; Khoa học lên men sản xuất sữa chua; Vi khuẩn acetic; Công nghệ sản xuất giấm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Di truyền và chọn giống thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Di truyền và chọn giống thủy sản: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Di truyền và chọn giống thủy sản" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về di truyền học, di truyền các tính trạng chất lượng, di truyền học quần thể, di truyền các tính trạng số lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p tgu 21/05/2023 2 0

 • Giáo trình Di truyền và chọn giống thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Di truyền và chọn giống thủy sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Di truyền và chọn giống thủy sản" trình bày các nội dung: Các phương pháp cải thiện di truyền cá, công nghệ di truyền trong thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Mô phôi học thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Mô phôi học thủy sản: Phần 2

  Giáo trình Mô phôi học thủy sản trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về mô học và phát sinh cá thể từ hợp tử đến lúc cơ thể phát triển như động vật trưởng thành. Mô phôi học thủy sản sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiếp thu nội dung của các môn học tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   48 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Mô phôi học thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Mô phôi học thủy sản: Phần 1

  Giáo trình Mô phôi học thủy sản được biên soạn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về Mô học, phôi sinh học đại cương, phôi sinh học của một số đối tượng nuôi trồng thủy sản cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   92 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỳ thuật trồng một số cây công nghiệp chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành khoa học cây trồng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   174 p tgu 21/05/2023 4 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp là sự tổng hợp những kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian qua của nhóm tác giả. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cây công nghiệp" trình bày các nội dung: Cây cà phê, cây cao su, cây mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p tgu 21/05/2023 3 0

 • Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

  Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

  Giáo trình Nông nghiệp Hữu cơ do GS.TS. Nguyễn Thế Đặng biên soạn và được NXB Nông nghiệp ấn hành. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật trồng trọt trong nông nghiệp hữu cơ để tiếp cận và thực hiện việc chuyển giao cho sản xuất.

   97 p tgu 21/05/2023 2 0

 • Giáo trình Cây mía: Phần 1

  Giáo trình Cây mía: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Cây mía" trình bày các nội dung: Nguồn gốc - giá trị kinh tế - tình hình sản xuất và tiêu thụ mía đường trên thế giới và trong nước; đặc điểm sinh vật học của cây mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p tgu 21/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số