• Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2

  Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2

  Phần 2 tài liệu là một số văn bản pháp luật có liên quan: Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Nghị định số 11/CP của Chính phủ ngày 24/1/1995, Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam, Nghị định của Chính phủ số 86 CP ngày 19/12/1996 Ban hành Quy chế bán đấu giá tài...

   321 p tgu 30/12/2019 115 0

 • Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 1

  Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 1

  Tài liệu Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật sẽ giúp bạn đọc tránh được những vấn đề rắc rối nảy sinh, giúp công việc đất đai được tiến hành một cách suôn sẻ, thuận lợi. Tài liệu gồm hai phần: Phần I nêu lên những câu hỏi - đáp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Quyền của tổ chức sử dụng đất; Thế...

   83 p tgu 30/12/2019 98 0

 • Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Tài liệu Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p tgu 30/12/2019 118 0

 • Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

  Tài liệu Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ hơn về các nội dung chính tài liệu và các thủ tục của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết phần 1 được...

   79 p tgu 30/12/2019 87 0

 • Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Xuất khẩu lao động - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài, thường gọi tắt là Xuất khẩu lao động Việt Nam, là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung tài liệu được chia sẻ...

   122 p tgu 30/12/2019 110 0

 • Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 2

  Nội dung tài liệu bao gồm 105 câu hỏi đáp về những vấn đề chung của AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập Asean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p tgu 30/12/2019 108 0

 • Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 2

  Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 2

  Tài liệu Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp, chính tài liệu ưu đãi lãi suất - bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh, quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp, chính tài liệu...

   186 p tgu 30/12/2019 64 0

 • Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 1

  Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 1

  Tài liệu Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp, quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp. Mời các...

   274 p tgu 30/12/2019 81 0

 • Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

  Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học viên và giảng viên, Học viện Tư pháp đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình "Kỹ năng công chứng" với nội dung và cơ cấu cho phù hợp với mục đích, yêu cầu đào tạo và những thay đổi của pháp luật. Phần 1 của giáo trình sẽ giới thiệu những những vấn đề cơ bản nhất về công chứng viên và...

   170 p tgu 30/12/2019 123 2

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2 trình bày các vấn đề chung về các tội phạm ma túy, tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính, tội xâm phạm về chức vụ, tội phạm về tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p tgu 30/12/2019 89 0

 • Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 2 tiếp tục giới thiệu một cách hệ thống các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công chứng viên khi giải quyết yêu cầu công chứng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục ký công chứng và đưa vào lưu trữ, kỹ năng công chứng một số hợp đồng, giao dịch cụ, chi tiết quy trình giải quyết các loại...

   305 p tgu 30/12/2019 102 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và phạm chiến tranh và một số vấn đề lí luận chung về định tội danh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p tgu 30/12/2019 98 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số