• Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 1 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 1 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng chương 1 trang bị cho người học những kiến thức về tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Lý luận chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế. Mời tham khảo.

   55 p tgu 22/01/2016 673 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 6 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 6 - Đại học Ngoại thương

  Chương 6 trình bày những nội dung liên quan đến ngân sách Nhà nước. Chương này giúp người học nắm bắt: Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, thuế, chi ngân sách Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 22/01/2016 252 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 7 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 7 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 7 trình bày những lý thuyết cơ bản về bảo hiểm. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của bảo hiểm, các thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm, phân loại và nguyên tắc bảo hiểm, các nội dung cơ bản của quy tắc bảo hiểm.

   46 p tgu 22/01/2016 250 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 8 - Đại học Ngoại thương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 8 - Đại học Ngoại thương

  Chương 8 trang bị cho người học lý thuyết cơ bản về tài chính doanh nghiệp. Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này: Khái niệm và vai trò, phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích thu nhập và chi phí, phân tích tài chính, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p tgu 22/01/2016 225 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về cán cân thanh toán quốc tế. Các nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm, kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế, việc ghi chép các số liệu trong lập cán cân thanh toán, nguyên tắc bút toán của cán cân thanh toán quốc tế, mối quan hệ của cán cân thanh toán, các...

   29 p tgu 22/01/2016 373 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4 trình bày các điều kiện thanh toán quốc tế quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Các nội dung chính trong chương này gồm: Điều kiện về tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, điều kiện về phương thức thanh toán,...và một số nội dung khác.

   34 p tgu 22/01/2016 248 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1 trình bày về tỷ giá hối đoái. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các khái niệm, xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo, các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái, điều chỉnh tỷ giá hối đoái, các loại tỷ giá hối đoái,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p tgu 22/01/2016 326 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3 trình bày các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong ngoại thương. Các nội dung chính được giới thiệu trong chương này gồm có: Hối phiếu thương mại (Commercial Draft), séc (cheque), kỳ phiếu (Promissory Note ), thẻ tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tgu 22/01/2016 244 1

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5 trình bày các điều kiện tín dụng quy định trong hợp đồng vay mượn quốc tế. Các nội dung chính trong chương gồm: Khái niệm, phân loại tín dụng quốc tế, lãi suất tín dụng, phí suất tín dụng, điều kiện sử dụng tín dụng, bảo lãnh tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 22/01/2016 212 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số